• เมืองพัทยาดึงเสน่ห์วิถีชุมชนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ ร่วมกิจกรรมประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างจุดเด่นดึงดูดนักลงทุน

  เมืองพัทยาดึงเสน่ห์วิถีชุมชนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ ร่วมกิจกรรมประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างจุดเด่นดึงดูดนักลงทุน

  เมืองพัทยาดึงเสน่ห์วิถีชุมชนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ ร่วมกิจกรรมประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างจุดเด่นดึงดูดนักลงทุน
  วันนี้(9 ต.ค.61) เวลา10.00 น. ที่ชุมชนบ้านนาเกลือ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสาโรจน์ ทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ(TCEB) พร้อมด้วยนางสุจินฎา เอี่ยมโอภาส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมไมซ์ นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมดูงานชุมชนบ้านนาเกลือซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน)หรือสสปน.โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) นางศรีสุดา ราษฎร์นิยม ประธานชมรมส่งเสริการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ พร้อมคณะกรรมการฯและนายบุญมา กอเซ็ม ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ ร่วมให้การต้อนรับฯ
  โดยวันนี้คณะจาก สสปน. ในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมค์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ได้เข้าเยี่ยมชมชุมชนนาเกลือ ชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนที่มาตั้งรกรากมานานแล้ว ซึ่งในชุมชนยังเป็นที่ตั้งของตลาดเก่านาเกลืออายุกว่า 100 ปีโดยเป็นชุมชนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม รวมทั้งชมและร่วมทำชั้งเชือกหรือหญ้าเทียมในทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลให้มีความอุดมสมบูรณะซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ และนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองพัทยาที่หาชมได้ยาก ประกอบกับเมืองพัทยามีความสะดวกด้านการคมนาคม อยู่ใกล้กับสนามบินทั้งสุวรรณภูมิและอู่ตะเภา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ดังนั้นการเดินทางมาของ สสปน.ในครั้งนี้เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมในการยกระดับเมืองต่างๆของไทยให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ (Perferred Mice Destination) เป็นการเพิ่มทางเลือกผู้จัดงานอันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ การพัฒนาพื้นที่และเส้นทางในพื้นที่เป้าหมาย 7 Theme เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกหลากหลายในการพิจารณามาจัดงานในประเทศไทยต่อไป

  The City of Pattaya highlights local attractions of fishery community in Bann Naklua with an assessment of new MICE products potential (FAM Trip 7 Themes) with an aim for trade and investment opportunity, including the making of artificial grass in the sea in order to increase the richness of sea animals, reflecting the local wisdom inherited for generations.

  芭堤雅吸引了当地社区 Bannaklua当地渔民参与评估新MICE产品潜力 (FAM Trip 7 Themes),增加新市场机会 建起亮点吸引投资者,包括于海上观看和做绳索或人造草皮,以增加海洋生物的丰富度,由村民古老智慧。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150