• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สานสัมพันธ์อันดีบ้านพี่เมืองน้อง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สานสัมพันธ์อันดีบ้านพี่เมืองน้อง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สานสัมพันธ์อันดีบ้านพี่เมืองน้อง

  วันนี้ (9 ต.ค.61) เวลา 11.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์  และนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ดร.เซียว กัม กั๋ง นายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนและคณะนักธุรกิจจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยการนำของดร.พุฒิเศรษฐ ชุมมา อดัม ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือในการทำธุรกิจร่วมกัน ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับ 10 ล้านคนต่อปี โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักลงทุนต่างให้ความสนใจและเดินทางมาเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ของคณะนักธุรกิจจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมีความสนใจและเล็งเห็นว่าธุรกิจที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนภายในเมืองพัทยายังสามารถเติบโตได้อีกมาก จึงได้เข้าปรึกษาหารือพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นบ้านพี่เมืองน้องในอนาคต ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เมืองพัทยาเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

  หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองประเทศ

  The City of Pattaya welcomed the delegation of Chinese businessmen from Beijing in promoting the good relationship between Thailand and China, from which Chinese Tourists and investors has constantly come to Pattaya. Both sides exchanged on tourism of Pattaya including future cooperation.

  芭堤雅市欢迎北京的中国商人中华人民共和国发展兄弟国关系,以中国游客和投资者有兴趣并前往芭堤雅市讨论与交流芭堤雅的旅游业。包括建立良好的关系,发展成为未来兄弟国。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150