• 13 ต.ค.นี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

  13 ต.ค.นี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

  13 ต.ค.นี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เชิญชวนประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ทั้งนี้ในส่วนอำเภอบางละมุงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ดังนี้

  เวลา 07.00 น. เป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป โดยมีนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธี
  เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธี

  การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว (งดหมวก)
  ข้าราชการทหาร/ตำรวจ :เครื่องแบบปกติขาว พร้อมกระบี่ ถุงมือ (งดหมวก)
  นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน :เครื่องแบบตามสังกัด
  ประชาชน: ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
  จิตอาสา :แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา

  On 13 October 2018, all are invited to participate the activities including the merit ceremony at Bang Lamung District Office from 07.00 – 19.00 hrs. in commemoration of the gracefulness of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra as it is a memorial day of his passing away

  于10月13日,请民众参与国王Bhumibol Adulyadej陛下逝世周年之际一律举办慈善活动于奉献仪式。为了纪念恩典,同时于Banglamung区政府办公室为07.00-19.00。

   

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150