มพย.เตรียมจับมือทุกภาคส่วน วางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาน่าอยู่อย่างยั่งยืน

มพย.เตรียมจับมือทุกภาคส่วน วางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาน่าอยู่อย่างยั่งยืน

มพย.เตรียมจับมือทุกภาคส่วน วางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาน่าอยู่อย่างยั่งยืน
วันนี้ (11 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมนายมาโนช หนองใหญ่ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมเลขานุการนายกและผู้ช่วยฯ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนและบูรณาการ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยเน้นหลักการตามทางธรรมชาติและภูมิปัญญา พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แก้ไขปัญหาจากต้นทาง ถึงปลายทางน้ำไหล เพื่อร่วมกันวางพัฒนาบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยืน และถาวร ต่อไป
พื้นที่พัทยาเป็นปลายทางของทางน้ำไหล และเป็นจุดต่ำ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีทางระบายน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองนาเกลือ คลองเสือแผ้ว คลองหนองใหญ่ คลองพัทยาใต้ คลองกระทิงลาย ปัจจุบันคลองต่างๆมีสภาพตื้นเขินและแคบลง เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ประกอบกับท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิม มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับกับปริมาณน้ำในจำนวนมากได้ รวมทั้งพื้นที่ ที่เคยว่างเปล่า ซึ่งเคยเป็นพื้นที่รองรับน้ำตามธรรมชาติ ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง จึงทำให้ไม่มีสถานที่ในการระบายน้ำได้เพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาที่ดินเป็นอาคารที่พักอาศัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประกอบกับเมืองพัทยามีจุดพื้นที่เชื่อมโยงใกล้เคียง ประกอบด้วย หนองปรือ นาจอมเทียน ห้วยใหญ่ บางละมุง หนองปลาไหล โป่ง ตะเคียนเตี้ย และเขาไม้แก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ๆสูงกว่า เมื่อมีฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ทำให้มีน้ำขังในพื้นที่โดยรอบของเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก หากการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการชะลอน้ำ การเก็บกักน้ำในช่วงน้ำหลาก พื้นที่กลาง จัดทำแนวคลองกั้นน้ำ ก่อสร้างประตูน้ำ มีการวางระบบ มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อชะลอตัวการไหลของเข้าสู่เมืองพัทยา จะสามารถช่วยให้พื้นที่เมืองพัทยามีการระบายน้ำได้ดียิ่งกว่าเดิม เมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และในส่วนของพื้นที่ปลายน้ำ จะเร่งระบายและผลักดันน้ำ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เครื่องผลักดันน้ำออกสู่ทะเล จะช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำต่อไป
ปัจจุบันเมืองพัทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ จำนวน 16 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ตามจุด ดังนี้ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระทิงลาย โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 15 (หน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา) โครงการการก่อสร้างทางรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนสุขุมวิทพัทยา (หน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 4) โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำบริเวณชุมชนหัวทุ่ง โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำถนนพัทยาสาย 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสียชายหาดพัทยา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท(หน้าตัณติวัฒน์) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฝนถนนพัทยาสาย 2 แยกทางขึ้นเขาพระตำหนักถึงคลองพัทยาใต้ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนคสลซอยสุขุมวิทพัทยา 83 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนจอมเทียนสาย 2 บริเวณตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส พร้อมผิวจราจรซอยสุขุมวิท-พัทยา 54 (ซอยจุฬารัตน์) โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำซอยเทพประสิทธิ์ 7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเชื่อมซอยสุขุมวิทพัทยา 93 (หลังตลาดน้ำ 4 ภาค) และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยนาจอมเทียน 2 ชั้นซอยชัยพฤกษ์ 3
ทั้งนี้
ซึ่งปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการนำหลักการตามธรรมชาติและภูมิปัญญา พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ครอบคลุม ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลิ้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ งานด้านสังคม งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวัฒนธรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมเดินหน้าพัฒนาบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนถาวรต่อไป

The Pattaya City shall work closely with all agencies concerned to formulate an integrating plan to cope with sudden flood in order to push forward a sustainability of Pattaya as the city is located at the lower land to the end of the water flow. The canals that serve for draining are also becoming narrow shoals, resulted from an encroaching on public areas causing the difficulty to have locations for enough draining.

芭提雅市与所有部门合作 紧急计划解决洪水问题。发展芭提雅成为美好的生活城市,因芭堤雅是水道水流目的地并属主要的天然水道低处点称运河,但由于建筑物侵占公共区域,目前该地区是浅而窄的,所以没有地方足够可以排出水。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150