• ปรเมศวร์ รองนายกเมืองพัทยา แถลงนโยบายบริหารงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาคมนักธุรกิจฯในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 61

  ปรเมศวร์ รองนายกเมืองพัทยา แถลงนโยบายบริหารงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาคมนักธุรกิจฯในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 61

  ปรเมศวร์ รองนายกเมืองพัทยา แถลงนโยบายบริหารงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาคมนักธุรกิจฯในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 61
  วันนี้ (11 ต.ค.61) เวลา 14.00 น. สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจฯ เป็นประธานและแถลงผลงานประจำปี 2561 ซึ่งในโอกาสนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมฯและแถลงนโยบายการบริหารงานของเมืองพัทยา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ที่ปรึกษาสมาคมฯและสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมฯ นางสาวอำพร ดีบัว ปลัดอำเภอบางละมุง นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ สนง.พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท 3) นายอรรถพล ทวีสุนทร รอง ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยว จ.ชลบุรี นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทนผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเมืองพัทยาคนใหม่ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Marketing trends โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมกรีนพาร์ค รีสอร์ท
  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวในที่ประชุมฯเกี่ยวกับนโยบายในการทำงาน เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยา มีหน้าที่กำกับดูแลงานสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักสาธารณสุข กองการพัสดุและทรัพย์สิน ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จะประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมพัทยาสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับการเกิด EEC อีอีซี อาทิ ในเรื่องของปัญหาน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมา ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และบางแห่งที่ยังไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร ในการนี้เมืองพัทยาได้เปิดช่องทางระบายน้ำบริเวณถนนเลียบชายหาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกรณีเร่งด่วน และในส่วนระยะยาวนั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน มีการทำงานที่มีแบบแผนชัดเจน ทั้งนี้จะตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ พร้อมขับเคลื่อนพัทยาก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ งานด้านสังคม งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านวัฒนธรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมประชุมติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ Pattaya Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150