• “บรรลือ” รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ลอกท่อ หน้าตลาดใหม่นาเกลือ และซอยชัยพรวิถี 2 แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  “บรรลือ” รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ลอกท่อ หน้าตลาดใหม่นาเกลือ และซอยชัยพรวิถี 2 แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  “บรรลือ” รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ลอกท่อ หน้าตลาดใหม่นาเกลือ และซอยชัยพรวิถี 2 แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  วันนี้ (12 ต.ค. 61) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าตลาดใหม่ นาเกลือ พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน บริเวณซอยชัยพรวิถี 2 หลังจากได้รับการร้องเรียนมีน้ำไหลจากพื้นที่สูงมารวมอยู่ในบริเวณท้ายซอยและไม่สามารถระบายลงสู่คลองได้ ผ่านนายพาสกรฯ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ซึ่งมีนายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

  จากการลงพื้นที่บริเวณหน้าตลาดใหม่นาเกลือ พบว่าภายในท่อระบายน้ำจะมีการทับถมของดินทราย เศษใบไม้กิ่งไม้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมไปถึงเศษขยะมูลฝอยที่พบภายในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการไหลตามน้ำบนผิวถนน และไหลลงในท่อบางส่วน จึงเป็นเหตุให้การระบายไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ส่วนหนึ่ง จึงได้มอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาลดำเนินการ ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  และในเวลาต่อมา ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะฯได้ลงพื้นที่บริเวณซอยชัยพรวิถี 2 หลังจากได้รับการร้องเรียนผ่านผู้ช่วยเลขานุการฯ ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักและน้ำได้ไหลมานองอยู่ที่บริเวณท้ายซอยเป็นจำนวนมาก จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นซอยตันและมีพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง จึงทำให้ทิศทางการไหลของน้ำไหลเข้าพื้นที่ดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ นายบรรลือฯ รองนายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล ดำเนินการทำเนินลูกระนาด กั้นน้ำ เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ ให้ไหลลงสู่คลองเสือแผ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  นอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยา ตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ) YouTube Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และกิจกรรมประจำปีได้ที่เว็บไซต์ปฏิทินเมืองพัทยา pattayacalendar.com เพียงเท่านี้ คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านหน้าเว็บบอร์ด สายตรงนายกเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150