• “งานบริการประชาชน คือหน้าที่ของเรา“.. นายกเมืองพัทยาเดินหน้าต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ละทิ้งไม่ถูกที่ จับ และปรับ 2,000 บาท ทันที

  “งานบริการประชาชน คือหน้าที่ของเรา“.. นายกเมืองพัทยาเดินหน้าต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ละทิ้งไม่ถูกที่ จับ และปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดชุมชนมาบประดู่ สะพานยาวนาเกลือ-กลุ่มประมงพื้นบ้าน หลังโลตัสพัทยาเหนือ วัดป่าสุทธิภาวัน ชายหาดพัทยา ชายหาดวงศ์อมาตย์ ชุมชนกอไผ่ พัทยาสาย 2 ซอยระหว่าง 13-15 ชุมชนชุมสาย ถนนเทพประสิทธิ์ มูลนิธิสว่างฯเทศกาลกินเจ นาเกลือ ถนนสุขุมวิท- แปดเหลี่ยมหาดยินยอม
  2.ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดใหม่นาเกลือ จุดตั้งถังขยะชายหาดจอมเทียน ซอยสุขุมวิท 3
  3.เก็บกิ่งไม้ชายหาดจอมเทียน
  4. ตักสิ่งปฏิกูลซอยชัยพฤกษ์ 2
  5. ตัดหญ้า/ไถปรับไหล่ทางที่เลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกเขามะกอก-ห้วยใหญ่ นาเกลือ ๑๖/๑
  6.ตัดแต่งต้นไม้ที่นาเกลือ๑๔/๑,๑๔/๒
  7.เก็บสายไฟสายสื่อสารซอยหนองใหญ่
  8. ดูดสิ่งปฏิกูลโรงเรียนสอนคนตาบอด

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150