นายอำเภอบางละมุงติดตามความก้าวหน้าการจัดทำราชรถและปืนใหญ่ งาน”250ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา “

นายอำเภอบางละมุงติดตามความก้าวหน้าการจัดทำราชรถและปืนใหญ่ งาน”250ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา “

วันนี้ 15 ต.ค 61 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและความคืบหน้า ในการดำเนินการ จัดงาน “250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”ปราสาทสัจธรรม ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ โดยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำราชรถอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และขบวนปืนใหญ่ จำนวน 7 กระบอก เพื่อเข้าร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ โดยมีนายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ นางวรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม นายอนุพงษ์ กุลเพชรชวนันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ปราสาทสัจธรรม

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือกิจกรรมทางบกและกิจกรรมทางน้ำ ประกอบด้วยการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์โดยนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป และมีมหรสพเพื่อเฉลิมฉลอง การอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นเรือ มีเรือของประชาชนต่อท้ายขบวน โดยขบวนเรือจะเริ่มต้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง สัตหีบ เมืองพัทยาและเข้าสู่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ อ่าวพัทยา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. เรืออัญเชิญพระบรมรูปจากอำเภอสัตหีบ มาถึงบริเวณพิธีที่จัดขึ้น (ท่าเทียบเรือที่จัดขึ้นหน้าพัทยาซอย 6) หลังจากนั้นอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นบก โดยจัดให้มีขบวนอัญเชิญพระบรมรูปจากบริเวณพิธีดังกล่าวมาประดิษฐาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขบวนรับ พิธีการ พิธีการสงฆ์ การถวายพานพุ่มถวายสักการะ พร้อมทั้งจัดมหรสพ เพื่อการเฉลิมฉลองในคืนวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 รวมทั้งพิธีการในการอัญเชิญต่อไปยังอ่าวหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นลำดับต่อไป.

Bang Lamung District Officer has followed up the creation of the chariot and artillery for the event of “250 Years: Amphibious Squadron: King Taksin the Great from Chantaburi to Ayutthaya” supported by the Sanctuary of Truth Museum responsible for a making of royal chariot to carry the statute of King Taksin the Great and the parade of 7 artilleries.

Banglamung县长追求于250周年由尖竹汶府到大城府移防纪念泰国皇家海军队制定皇家汽车和大炮的过程。由PrasadSajjatham支持活动,并负责运送国王塔克辛大帝雕像与7门大炮游行。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150