• เมืองพัทยาหนุนเยาวชนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รักสามัคคี มีน้ำใจ

  เมืองพัทยาหนุนเยาวชนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รักสามัคคี มีน้ำใจ

  เมืองพัทยาหนุนเยาวชนร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รักสามัคคี มีน้ำใจ

  วันนี้ (16 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 277 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 จำนวน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันกรีฑา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักกันเสียสละ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมือง นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมจำนวน 36 คน พร้อมนำสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150