• อปพร.เมืองพัทยา แสดงความยินดีนายกเมืองพัทยา

  อปพร.เมืองพัทยา แสดงความยินดีนายกเมืองพัทยา

  อปพร.เมืองพัทยา แสดงความยินดีนายกเมืองพัทยา

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายชัชวาลย์ ภิญญศิริ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.).เมืองพัทยา นำลูกข่ายเข้าแสดงความยินดีกับนายสนธยา คุณปลื้ม ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้า พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150