เมืองพัทยาหารือร่วมกับกรมเจ้าท่า พร้อมเดินหน้าวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักตามธรรมชาติ พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมืองพัทยาหารือร่วมกับกรมเจ้าท่า พร้อมเดินหน้าวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักตามธรรมชาติ พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมืองพัทยาหารือร่วมกับกรมเจ้าท่า พร้อมเดินหน้าวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักตามธรรมชาติ พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาน่าอยู่อย่างยั่งยืน

วันนี้ 16 ต.ค. 61 เวลา 13.30. น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับระบบระบายน้ำถนนสายชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนและบูรณาการ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ ที่ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วยพื้นที่พัทยาเป็นปลายทางของทางน้ำไหล และเป็นจุดต่ำ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีทางระบายน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองนาเกลือ คลองเสือแผ้ว คลองหนองใหญ่ คลองพัทยาใต้ คลองกระทิงลาย ปัจจุบันคลองต่างๆ มีสภาพตื้นเขินและแคบลง เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ประกอบกับท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิม มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับกับปริมาณน้ำในจำนวนมากได้ รวมทั้งพื้นที่ ที่เคยว่างเปล่า ซึ่งเคยเป็นพื้นที่รองรับน้ำตามธรรมชาติ ปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง จึงทำให้ไม่มีสถานที่ในการระบายน้ำได้เพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาที่ดินเป็นอาคารที่พักอาศัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ สูงกว่า เมื่อมีฝนตกหนัก น้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ทำให้มีน้ำขังในพื้นที่โดยรอบของเมืองพัทยา ส่งผลให้พื้นที่ปลายน้ำ คือบริเวณชายหาด เกิดน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการปรับลดระดับทางเท้า เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำบริเวณชายหาดพัทยา เพื่อช่วยระบายน้ำที่เอ่อล้นตามผิวถนน บริเวณเลียบชายหาดพัทยา จำนวน 12 จุด ได้แก่ โรงแรม Bezaya , โรงแรม A -ONE , ซอย 5 , ซอย 6 , โรงแรม Hard Rock , ซอย 7 , ซอย 9 , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช , ซอย 10 , ซอย 12 , ซอย 13 และ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดแยกพัทยากลาง เพื่อระบายที่เอ่อล้นตามผิวถนนไหงลงชายหาดได้อย่างรวดเร็วขึ้น ในการนี้ เมืองพัทยาพร้อมแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด โดยไม่ให้เกิดกระทบต่อโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ก่อนที่โครงการจะแล้วเสร็จปลายปีนี้
สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาระยะกลาง และระยะยาวนั้น เมืองพัทยาได้หารือร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางละมุง และพื้นใกล้เคียง ได้ร่วมวางแผนและบูรณาการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการชะลอน้ำ การเก็บกักน้ำในช่วงน้ำหลาก พื้นที่กลาง จัดทำแนวคลองกั้นน้ำ ก่อสร้างประตูน้ำ มีการวางระบบ มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อชะลอตัวการไหลของเข้าสู่เมืองพัทยา จะสามารถช่วยให้พื้นที่เมืองพัทยามีการระบายน้ำได้ดียิ่งกว่าเดิม เมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลักการตามทางธรรมชาติและภูมิปัญญา พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แก้ไขปัญหาจากต้นทาง ถึงปลายทางน้ำไหล เพื่อร่วมกันวางพัฒนาบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยืน และถาวร ต่อไป

On 16 October 2018, the City of Pattaya, in collaboration with Marine Department, is ready to lay down an integrated plan in resolving the flood problems to prevent an environmental impact with natural principle and technology for a sustainability of Pattaya.

于6月16日,芭堤雅市与海港部门进行了讨论做好准备前进,计划紧急整合洪水解决方案。避免对环境造成影响,基于自然 使用技术来使芭堤雅发展成为美好城市。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150