• รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักการช่าง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืนต่อไป

  รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักการช่าง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืนต่อไป

  PRPATTAYA ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 10 ภาพ
  เผยแพร่โดย Titletle Chaosuan · 2 นาที ·
  รองนายกเมืองพัทยา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สังกัดสำนักการช่าง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเชิงรุก พัฒนาพัทยาให้ยั่งยืนต่อไป

  วันนี้ (17 ต.ค.61) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักการช่าง ในส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ส่วนจราจรและขนส่ง โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเสนอแนะแนวทางการทำงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
  และมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กล่าวรายงานการดำเนินงานของสำนักฯ ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักการช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตควบคุมอาคารและการก่อสร้ง การขออนุญาตและควบคุมด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การตรวจวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง การดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ การจัดรูปและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การบำรุงรักษาและบูรณะสาธารณูปโภค อาคาร และสิ่งก่อสร้าง การจราจรและขนส่ง การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  การสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจราจรและขนส่ง เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ
  ดังนั้นนโยบายจากผู้บริหาร ที่มอบให้ในวันนี้ จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเดินหน้าบูรณาการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนางานด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150