• กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมโครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

  กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมโครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

  กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมโครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” วันที่ 24 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2561ร่วมย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้คนไทยเป็นไทอยู่ตราบจนทุกวันนี้โดยพบกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วีรกรรมในการกู้ชาติ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในจังหวัดต่างๆ ที่กองเรือจอดแวะ ได้แก่จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยาติดตามรายละเอียดได้ที่ @มลูนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  All are invited to join the event of “250 Years: Amphibious Squadron: King Taksin the Great From Chantaburi to Ayutthaya” organized by the Royal Thai Navy between 24 October to 11 November 2018 to trace back the significance of Thai history with activities including a tribute to King Taksin the Great who survived the nation. Activities will be held in many provinces at which the ship will stop by such as Chantaburi, Rayong, Chonburi, Chachoengsao, Samutprakarn, Bangkok, Nonthaburi and Ayutthaya. For more information, please contact King Taksin the Great Foundation.

  泰国皇家海军邀请您参与“250周年塔克辛国王大帝从尖竹汶府到大城府计划。“2018年10月24日 – 11月11日,回到主要历史上让泰国人民有自由如今。可见到赞叹塔克辛国王大帝活动,于所有府有停船的地方 尖竹汶府,罗勇府,春武里府,北柳府,北榄府,曼谷,暖武里府,巴吞他尼府与大城府。关注细节@มลูนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150