กปภ. จัดโครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง” นำทีมมิสเตอร์ประปา บริการประชาชนฟรี!

กปภ. จัดโครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง” นำทีมมิสเตอร์ประปา บริการประชาชนฟรี!

กปภ. จัดโครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง” นำทีมมิสเตอร์ประปา บริการประชาชนฟรี! วันนี้ (12 ต.ค.61) 14.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายก นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมปล่อยแถวขบวนรถ มิสเตอร์ประปา พบปะและให้บริการประชาชนฟรี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านของประชาชนให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า ในโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง” โดยนำทีมมิสเตอร์ประปาและพนักงานลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านและบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาฟรีไม่คิดค่าแรงให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “การประปาส่วนภูมิภาคได้น้อมนำพระราชดำรัส “น้ำ คือชีวิต” มาเป็นพลังใจในการทำงานในบทบาทของผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โดยได้ปรับความเศร้าโศกมาเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในด้านน้ำสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ชาวพัทยาวางใจและสบายใจว่าการประปาส่วนภูมิภาคในยุคประเทศไทย 4.0 จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ พร้อมส่งมอบน้ำประปาแสนสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน”

The Provincial Waterworks Authority organized the project with free service of “Mr. Waterworks” with an aim to devote to the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra in order to keep the locals’ residences safe in hygienic condition. The program was in parallel with the campaign to seek cooperation on efficient water utilization.

水务局组织“百颗心献给国王”活动带来水务局先生免费公共服务!于国王普密蓬·阿杜德陛下亡之际,为了每个民众的家里安全 卫生包括公关鼓励人们节省用水。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150