“สนธยา” นายกเมืองพัทยา ยังเดินหน้าต่อเนื่อง ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

“สนธยา” นายกเมืองพัทยา ยังเดินหน้าต่อเนื่อง ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

“สนธยา” นายกเมืองพัทยา ยังเดินหน้าต่อเนื่อง ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.งานเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำบริเวณบ่อรวมน้ำท้ายซอยพระตำหนัก5และบริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิทพัทยา45 บริเวณคลองกระทิงลายตรงสะพานภายในซอยประสิทธิ์1
2.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอยพระตำหนัก 4 หน้าเบิร์ดแอนด์บีรีสอร์ท ตรงข้ามโรงแรมเอเซียพัทยา(ต่อ) บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา 3 ออกซอยหนองปลาไหล2(หลังวัดกระทิงลาย)ออกซอยหนองปลาไหลไปถนนสุขุมวิท บริเวณภายในโรงเรียนเมืองพัทยา8 บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา5,5/1 บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา7 บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา 31 (ซอยย่อยที่1) บริเวณซอยชัยพรวิถี 2 บริเวณซอยโรงแรมชลจันทร์ บริเวณถนนสว่างฟ้าจากปากซอยสว่างฟ้า3(ปากทางเข้าโรงพยาบาลบางละมุง)ถึงสามแยกไฟแดงถนนพัทยานาเกลือ
3.งานสนับสนุนรถJcbแย๊กสกัดพื้นคอนกรีต+ชุดดำเนินการ(ช่างบุญทวี)เพื่อเปิดช่องระบายน้ำเพิ่มเติมบริเวณถนนพัทยานาเกลือข้างบ่อสูบปึกพลับนาเกลือ
4.งานฉีดล้างรางและท่อระบายน้ำบริเวณภายในตลาดใหม่นาเกลือ
5.งานปิดแผ่นเหล็กบ่อพัก+ฝาชำรุดยุบตัวบริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนารามหน้าโรงแรมลีลาการ์เดนท์(และจะปรับปรุง10ต.ค.61)
6.งานสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน5เครื่องบริเวณถนนสุขุมวิทตรงปากซอยนาจอมเทียน2เพื่อสูบช่วยระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ(BoxCulvertลอดถนน)ออกถนนสุขุมวิทหน้าตลาดน้ำ4ภาค(ต่อ)
7.งานตรวจสอบตะกอนภายใน BoxCulvert ระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าร้านตันติวัฒน์พัทยาใต้ ถนนเลียบหาดพัทยาหน้าวอล์คกิ้งสตรีท บริเวณถนนสุขุมวิทจากกระทิงลายถึงซอยสุขุมวิทพัทยา15
8. งานขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟจากชุมชนบ้านเนินรถไฟถึงบ่อสูบเขาตาโลร่วมกับศูนย์บำรุงรักษาเครื่องจักรกลฯ
9.งานปรับปรุงแก้ไขฝาบ่อพักเสียงดังเวลารถวิ่งผ่านบริเวณซอยวัดบุญสัมพันธ์เลยทางรถไฟไปประมาณ200เมตร บริเวณถนนเทพประสิทธิ์หน้าปั๊มป.ต.ท.และซอยสุขุมวิทพัทยา53/7หน้าร้านป้าหวานอาหารตามสั่ง
10.งานเชื่อมฝาตะแกรงเหล็กไว้ปิดแทนที่ฝาชำรุดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้ชุมชนบ้านเนินรถไฟโดยเชื่อมที่บ่อบำบัด 80 ไร่ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้ชุมชนบ้านเนินรถไฟ
11.งานปรับปรุงบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาปากทางเข้าวอล์คกิ้งสตรีทหน้าบ่อสูบPs7
12. งานปรับปรุงทำบ่อพักเพิ่มเติมจำนวน2บ่อบริเวณซอยสขุมวิทพัทยา31 ซอยย่อยที่1
13.งานปิดฝาบ่อพักจำนวน2ฝาบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา31ซอยย่อยที่1
14.งานเก๊าปูนรอยต่อท่อค.ส.ล.ขนาด1.00เมตรจำนวน20ท่อนบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าศูนย์มหาไถ่

ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

Mayor of Pattaya City has continually stepped forward cleaning and washing drains as well as dealing with clogged garbage and draining system to alleviate the difficulties of the people. It has been found that some areas are not in good draining which resulting in the flood and traffic congestion on major roads. The City has deployed workers for ongoing service and facilitate locals and tourists in 24 hours.

芭堤雅市总理 坚持继续洗 收拾垃圾加快排水 改进修理残破水库 装修水坝 – 排出排水管 ,清理塞住的垃圾 加速排水 减轻大雨的疾苦与提供援助。有些地方不能排水,造成洪水,导致主要道路上的交通堵塞,派出工作人员24小时减轻大雨的疾苦与提供援助。为了持续减轻民众及游客的疾苦。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150