เมืองพัทยาร่วมกับ อบจ.ชลบุรี และ ททท. สำนักงานพัทยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปชส.ด้านการท่องเที่ยว หวังขยายฐานการตลาด การลงทุนเพิ่มขึ้น

เมืองพัทยาร่วมกับ อบจ.ชลบุรี และ ททท. สำนักงานพัทยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปชส.ด้านการท่องเที่ยว หวังขยายฐานการตลาด การลงทุนเพิ่มขึ้น

เมืองพัทยาร่วมกับ อบจ.ชลบุรี และ ททท. สำนักงานพัทยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปชส.ด้านการท่องเที่ยว หวังขยายฐานการตลาด การลงทุนเพิ่มขึ้น
(17 ต.ค.61) ณ แซนด์ เอ็กซ์โป แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ (SANDS EXPO & CONVENTION CENTRE at Marina Bay Sand ) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา และนางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัด อบจ. ชลบุรี นางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ใน งาน International Tourismus Borse Asia Singapore 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 พร้อมพบปะผู้บริหาร ททท. นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคตลาดอาเซียน นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ในการนี้นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้นำทีมผู้ประกอบการในพื้นที่ชลบุรี 8 ธุรกิจ ประกอบด้วย โรงแรม 5 แห่ง ธุรกิจนำเที่ยว 3 แห่ง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน International tourismus Borse (ITB) Asia Singapore 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยว Trade Show ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าและการบริการทางท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดเก่าและตลาดใหม่ ให้ได้รับทราบข้อมูล สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดใหม่ กระตุ้นกระแสการเดินทางให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรีได้นำเสนอข้อมูล พร้อมเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองทางการตลาด รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ๆในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

The City of Pattaya in collaboration with Chonburi Provincial Administrative Organization and Tourism Authority of Thailand, Pattaya Office pursued a sale promotion at Republic of Singapore, aiming to foster tourism industry and expand the marketing base and investment in the International Tourism us Borse Asia Singapore 2018 held during 17 to 19 October 2018. It is designed to become the remarkable trade show event for the Asia Pacific travel industry for entrepreneurs, travel agencies and tourists both in old and new markets to be imparted and open opportunity on new tourism market as well as boosting tourism and economy of Pattaya.

芭堤雅市与春武里和TAT芭堤雅办公室一起,参加新加坡共和国的宣传活动。旅游局希望扩大市场于 2018 年 International Tourismus Borse Asia Singapore  为2018年10月17日至19日,亚太地区规模最大最主要旅游产品与服务展览会,旨在促进和推广旅游产品和服务。对企业家,旅行社而游客既老市场也有新市场可获取信息。创造新的旅游机会于新市场。鼓励于芭堤雅地区旅行度过。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150