เมืองพัทยามอบเกียรติบัตร Clean Food Good Taste แก่ผู้จำหน่ายอาหารเจ ที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาหารถูกสุขลักษณะ

เมืองพัทยามอบเกียรติบัตร Clean Food Good Taste แก่ผู้จำหน่ายอาหารเจ ที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาหารถูกสุขลักษณะ

เมืองพัทยามอบเกียรติบัตร Clean Food Good Taste แก่ผู้จำหน่ายอาหารเจ ที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาหารถูกสุขลักษณะ
วันนี้ (17 ต.ค. 61) เวลา 10.00 น. ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) แก่ผู้จำหน่ายอาหารเจ ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน จำนวน 120 ร้าน โดยมีนางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อมด้วย นายธีระ ฤทธิ์เกรียงไกร รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ร่วมมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ผู้ประกอบการร้านอาหารเจ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
ด้วยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และทุกภาคส่วน จัดเทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ตุลาคม 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดในการถือศีล ลด ละ เลิกบริโภคเนื้อสัตว์ ทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นการทำบุญและรักษาศีลไปพร้อมๆ กัน ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่สะอาด สะดวกและปลอดภัยในทุกๆด้าน ซึ่งรวมทั้งการบริโภคด้วย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จึงได้ทำการสำรวจมาตรฐานร้านอาหารเจ ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดความตระหนักในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายอาหาร จำนวน 120 ร้าน ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับมาตรฐานต่างๆ คือ
1.ร้านที่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง 5 ปี จำนวน 18 ร้าน
2.ร้านที่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล อาหารกรมอนามัยปี 2561 จำนวน 80 ร้าน และ
3.โรงครัวของโรงทานได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง
ซึ่งการมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการต่างๆนั้น เป็นการรับรองว่าร้านอาหารดังกล่าวผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป..

The City of Pattaya presented the certificate of “Clean Food Good Taste” to vegetarian food distributors who received accreditation on sanitary standard by Ministry of Public Health in order to picture good image of the tourism city and 120 restaurants were granted such standard.

芭堤雅市为通过检验合格的素食餐厅给予“清洁食品好味道”卫生标准给合格的素食餐厅,公共卫生部已检验合格共120家标准健康食品打造城市品牌形象。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150