• สม.เมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบบ้านเนินรถไฟ พร้อมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  สม.เมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบบ้านเนินรถไฟ พร้อมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  สม.เมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบบ้านเนินรถไฟ พร้อมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
  วันนี้ (17 ต.ค.61) เวลา 13.30 น. นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่พบปะพูดคุย รับทราบถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยมี นายมนูญ วงษ์เสนา ประธานชุมชนบ้านเนินรถไฟ พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนฯให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ถนนเลียบทางรถไฟ พัทยา
  สำหรับการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเมืองพัทยาในครั้งนี้นั้น เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบบ้านเนินรถไฟ ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางและสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้พัทยาคาร์บอนต่ำ โดยมีผู้นำชุมชน คณะทำงาน รวมถึงประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ ทำการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ นำมาทำเป็นน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนกากปุ๋ยที่ได้ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์นำไปใช้บำรุงผักปลอดสารพิษ เป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยจากเคมีสกัด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดและบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ในการนำกล่องนมที่ได้รับแจกตามนโยบายของรัฐบาล มาแปรรูปผลิตกระเบื้องมุงหลังคาด้วยวัสดุจากกล่องนมดังกล่าว พร้อมทั้งใช้มุงหลังคาธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านเนินทางรถไฟอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการคัดแยกขยะ นำไปขายเพื่อหารายได้เป็นทุนหมุนเวียนและจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา
  และในเวลาต่อมาสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลได้ชี้แจงว่าขณะนี้เมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า พรอสเพอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล sump 4/2 บริเวณถนนเลียบทางรถไฟด้านบนฝั่งตะวันออก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับหมู่บ้านดังกล่าว และบริเวณข้างเคียงโดยรอบ โดยติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อรับน้ำ บ่อสูบขนาด 5,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ป้องกันเหตุเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อผันน้ำจากบ้านเขาตาโลไปยังแก้มลิง และคลองห้วยใหญ่ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการประมาณปลายปี 61 นี้ จะแล้วเสร็จประมาณ 18 เดือน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150