• รองนายกเมืองพัทยาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ITB Asia Singapore โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

  รองนายกเมืองพัทยาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ITB Asia Singapore โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

  รองนายกเมืองพัทยาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ITB Asia Singapore โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
  (17 ต.ค.61) ณ ร้านลองชิม ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับในงาน International Tourismus Borse Asia Singapore 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกัน โดยมีนายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคตลาดอาเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัด อบจ. ชลบุรี นางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา และผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมงานฯเป็นจำนวนมาก
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน International tourismus Borse (ITB) Asia Singapore 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยว Trade Show ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าและการบริการทางท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดเก่าและตลาดใหม่ ให้ได้รับทราบข้อมูล สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดใหม่ กระตุ้นกระแสการเดินทางให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรีได้นำเสนอข้อมูล พร้อมเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองทางการตลาด รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ๆในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

  Deputy Mayor of Pattaya City attended the function, welcoming participants to ITB Asia Singapore, by Tourism Authority of Thailand in Republic of Singapore during 17 – 19 October 2018. It is designed to become the remarkable trade show event for the Asia Pacific travel industry for entrepreneurs, travel agencies and tourists both in old and new markets to be imparted and open opportunity on new tourism market as well as boosting tourism and economy of Pattaya. It also enabled Pattaya travel industry entrepreneurs to present their profiles and exchange opinions on marketing as well as new features of international tourism management. The event created the cooperation among parties of public and private agencies to integrate a tourism promotion in Chonburi province.

  芭堤雅市副总理 欢迎ITB Asia Singapore 的参与者 2018年10月17日至19日,由泰国旅游局组织,是亚太地区规模最大,最重要的贸易展,旨在促进良好的关系与合作,促进与公关旅游产品与服务给企业家 旅行社与游客既老市场跟新市场可获取信息。创造新的旅游机会给新市场。鼓励旅行与芭堤雅地区度过。春武里府为芭堤雅旅游运营商促进并提供机会。春武里府提供商务谈判交换意见营销观点,包括国际旅游管理的新经验。加强组织政府机构与私营部门之间的合作,将旅游推广纳入春武里府。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150