ผู้ประกอบการสายสื่อสารลงดิน ถนนพัทยาเหนือ ยังไม่มีมติด้านค่าใช้จ่ายค่าบริการเช่าสัญญาณ เตรียมหารือ 8 พ.ย.นี้ เพื่อหาข้อสรุป ก่อนนำเสนอเมืองพัทยาต่อไป

ผู้ประกอบการสายสื่อสารลงดิน ถนนพัทยาเหนือ ยังไม่มีมติด้านค่าใช้จ่ายค่าบริการเช่าสัญญาณ เตรียมหารือ 8 พ.ย.นี้ เพื่อหาข้อสรุป ก่อนนำเสนอเมืองพัทยาต่อไป

ผู้ประกอบการสายสื่อสารลงดิน ถนนพัทยาเหนือ ยังไม่มีมติด้านค่าใช้จ่ายค่าบริการเช่าสัญญาณ เตรียมหารือ 8 พ.ย.นี้  เพื่อหาข้อสรุป ก่อนนำเสนอเมืองพัทยาต่อไป

วันนี้ (18 ต.ค. 61) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 10/2561 โดยมี พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ คณะทำงาน นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

จากมติการประชุม โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 10/2561 เมืองพัทยาได้มอบหมายให้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ดำเนินการนำท่อสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาและหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอค่าใช้จ่ายของค่าบริการเช่าสัญญาณนั้น ในวันนี้ผู้แทนจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ได้สรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวว่า สายที่ส่งตรงถึงลูกค้าราคา 120 บาท/1 core/1 เดือน ส่วนผู้ประกอบการนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ core ละ 6,000 บาท/1 core/1 เดือน ตั้งแต่จุดต้นถนนถึงปลายถนนพัทยาเหนือ โดยในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ เดินท่อสื่อสารอย่างเดียวและเปิดให้ผู้ประกอบการเช่าเพื่อดำเนินการเองทั้งระบบ เนื่องจากมีธุรกิจที่ดำเนินการแตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการได้พร้อมกันอย่างเด็ดขาด โดยยกตัวอย่างถนนสุขุมวิทและถนนพหลโยธินที่ดำเนินการคล้ายกันและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มอบหมายให้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ดำเนินการประสานกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการทั้งหมดเพื่อศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆได้ รวมทั้งข้อสรุปค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ผู้ประกอบการยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยยึดหลักประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และไม่กระทบกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการประชุมในวันนี้ผู้ประกอบการยังไม่เห็นด้วยกับค่าใช้จ่ายที่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) เสนอมาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) จะเชิญผู้ประกอบการ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมนอกรอบเพื่อระดมความคิด ศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ร่วมกัน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (CAT) เขต 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป

ติดตามข่าวสารเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150