เมืองพัทยาจับมือสสปน.เตรียมดึงมหกรรมงานระดับนานาชาติสู่พัทยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วย อุตสาหกรรมไมซ์

เมืองพัทยาจับมือสสปน.เตรียมดึงมหกรรมงานระดับนานาชาติสู่พัทยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วย อุตสาหกรรมไมซ์

เมืองพัทยาจับมือสสปน.เตรียมดึงมหกรรมงานระดับนานาชาติสู่พัทยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วย อุตสาหกรรมไมซ์

วันนี้ (18 ต.ค.61) เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)ในเมืองพัทยา โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  และนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ เข้านำเสนอผลสรุปและสถิติ MICE ในพื้นที่เมืองพัทยา และโครงการยกระดับกิจกรรมเด่นในไมซ์ซิตี้ ปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแสดงถึงอัตลักษณ์เมืองพัทยาอย่างสร้างสรรค์และขยายโอกาสงานที่จะจัดในพื้นที่เมืองพัทยาให้เติบโตเป็นงานระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในโอกาสรับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ (สสปน.) มีบทบาทในการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายในเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสร้างความพร้อมของเมืองในด้านความสำคัญๆเช่น การพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการและบุคลากรในพื้นที่ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนาความร่วมมือในพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเป็นไมซ์ซิตี้  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างเมือง เครือข่าย ผู้ประกอบการในท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างๆใน สสปน. ในการดำเนินการตามแผนงานด้านต่างๆ  ซึ่งการเดินทางมาในวันนี้นั้นเนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นศูนย์กีฬาและศูนย์การแข่งขันกีฬาทางน้ำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยระยะทางจากกรุงเทพฯเพียง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมงและจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที มีสนามบินอู่ตะเภาซึ่งมีเที่ยวบินตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รองรับการเดินทางทางอากาศ มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน มีศูนย์ประชุม PEACH ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับการประชุมระดับนานาชาติ มีโรงแรมระดับ 4-5 ดาวจำนวนมากที่สามารถรองรับกลุ่มไมซ์ขนาดใหญ่ มีทรัพยากรบุคคลด้านการโรงแรมและการบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้รองรับกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้ มีความร่วมมือร่วมใจและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการเพิ่มทิศทางสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตดังนี้คือ ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก จัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมหลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์ เช่น กีฬาทางน้ำ การสนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้า นิทรรศการ และกิจกรรมในระดับนานาชาติที่จะนำเข้ามาดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ EEC ซึ่งจะพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150