• เมืองพัทยา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม ประชาชนสัญจรได้สะดวก

  เมืองพัทยา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม ประชาชนสัญจรได้สะดวก

  เมืองพัทยา บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ลุย ลอก ล้าง เก็บขยะอุดตันเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง ป้องกันน้ำท่วม ประชาชนสัญจรได้สะดวก

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยเมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานปรับปรุงแก้ไขฝาบ่อพักเสียงดังเวลารถวิ่งผ่านบริเวณถนนพัทยาสาย2ปากซอยไดอาน่าอินน์
  2.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้ชุมชนบ้านเนินรถไฟ บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา8  บริเวณซอยหนองใหญ่หน้าทางเข้าวัดหนองใหญ่  บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา 45 และ53 ซอยย่อยที่ 7 หน้าบ้านเลขที่10/19หมู่บ้านเจริญสุข  บริเวณซอยพระตำหนัก6หน้าร้านนวดผาสุข
  3.งานปรับปรุงบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนาใกล้ไฟแดงถนนจอมเทียนสาย2  บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้ชุมชนบ้านเนินรถไฟ  บริเวณซอยหมู่บ้านรุ้งแลนด์และถนนสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิทพัทยา60  บริเวณถนนพัทยาสาย2ปากซอยไดอาน่าอินน์
  4.งานปรับปรุงแก้ไขฝารางระบายน้ำชำรุดบริเวณซอยพัทยา13/1,13/2ด้านถนนพัทยาสาย2
  5.งานเชื่อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด0.49×0.79ม.×3″จำนวน2ฝาไว้ปิดแทนที่ฝาชำรุดบริเวณถนนสว่างฟ้าหน้าตลาดใหม่นาเกลือโดยเชื่อมที่บ่อบำบัด80ไร่(ต่อ)
  6.งานสนับสนุนเครื่องสกัดคอนกรีตแย๊กพื้นคอนกรีต+ชุดดำเนินการ(ช่างบุญทวี)เพื่อเปิดช่องระบายน้ำเพิ่มเติมบริเวณถนนพัทยานาเกลือข้างบ่อสูบปึกพลับนาเกลือ(ต่อวันที่14)
  7.งานตรวจสอบตะกอนภายในท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าตันติวัฒน์  บริเวณถนนสุขุมวิทจากกระทิงลายถึงปากซอยสุขุมวิทพัทยา15(หนองเกตุใหญ่)
  8.งานเทคอนกรีตฝาค.ส.ล.ขนาด0.49×0.63ม.×2″จำนวน14ฝาไว้ปิดแทนที่ฝารางระบายน้ำชำรุดภายในตลาดใหม่นาเกลือโดยทำที่บ่อบำบัด80ไร่
  9.งานเคลียร์พื้นที่ทิ้งตะกอนภายในบ่อบำบัด80ไร่และขนเศษวัสดุไม่ใช้แล้วไปทิ้ง
  10. งานตรวจสอบลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอยพัทยา9ด้านถนนพัทยาสาย2
  11.งานขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณท้ายซอยสุขุมวิทพัทยา45  บริเวณถนนเลียบทางรถไฟใกล้บ่อสูบเขาตาโล
  12. งานเชื่อมฝาบ่อพักไว้ปิดแทนที่ฝาชำรุดบริเวณซอยหมู่บ้านรุ้งแลนด์และบริเวณซอยพระตำหนัก 6 โดยเชื่อมที่บ่อบำบัด80ไร่
  13.งานสนับสนุนชุดดำเนินการ(ช่างบุญทวี)เพื่อเปิดช่องระบายน้ำเพิ่มเติมบริเวณถนนพัทยานาเกลือข้างบ่อสูบปึกพลับนาเกลือ
  14.งานเทคอนกรีตฝาค.ส.ล.จำนวน 11 ฝา ไว้ปิดแทนที่ฝารางระบายน้ำชำรุดภายในตลาดใหม่นาเกลือ

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150