นายกเมืองพัทยา ห่วงใยประชาชน มอบหมาย รองนายกรุดเคลื่อนย้ายคนไข้ติดเตียง พักรักษาที่โรงพยาบาลด่วน

นายกเมืองพัทยา ห่วงใยประชาชน มอบหมาย รองนายกรุดเคลื่อนย้ายคนไข้ติดเตียง พักรักษาที่โรงพยาบาลด่วน

นายกเมืองพัทยา ห่วงใยประชาชน มอบหมาย รองนายกรุดเคลื่อนย้ายคนไข้ติดเตียง พักรักษาที่โรงพยาบาลด่วน

วันนี้ (21 ต.ค.2561) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา มอบหมายเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา รุดช่วยเหลือ นางวิไลวรรณ เพียรหาผล อายุ 67 ปี ผู้ป่วยความดันสูง หลอดเลือดในสมอง แขนขาอ่อนแรง นอนรักษาพยาบาลอยู่ที่บ้านหมู่ที่ 4 หลังตลาดน้ำสี่ภาค เขตนาจอมเทียน เนื่องจากฝนที่ตกหนักเป็นเวลานาน และน้ำได้ไหลเข้าสู่บริเวณบ้านดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนโดยได้รับการประสานงานจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา นำส่งที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา พักรักษาในเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษา รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อจากเชื้อโรคที่พัดมากับน้ำได้ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายของเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้มีความยั่งยืน ควบคู่ไปการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบาย มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข

สอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

Mayor of Pattaya City placed his concerns and assigned Deputy Mayor to ramp up moving and assisting bedridden patients due to a long period of heavy rainfall resulting in the flowing of water into lower areas. According to Mr. Porames Ngampichet, Deputy Mayor, such patients had been transferred to Pattaya City Hospital for an initial treatment as well as to prevent any infections from diseases caused by contaminated or dirty water in line with the City policy to sustain Pattaya and enhance the betterment for people.

芭堤雅市总理 担心市民交代副总理赶紧移紧急治疗病人到医院,因为长时间下大雨水已流入该街道区域,由芭堤雅副总理Poramaj Ngampichet先生协调移到芭堤雅市医院,初步治疗为了方便治疗。包括保护患者免受细菌引起感染,为了卫生和良好的生活质量,根据芭堤雅市政策为要芭堤雅市可持续发展 提高人的生活质量 舒服 便利 过上幸福快乐的生活。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150