สมาคมดนตรีพัทยา หารือร่วมกับเมืองพัทยา กรณีการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ไม่เป็นธรรม

สมาคมดนตรีพัทยา หารือร่วมกับเมืองพัทยา กรณีการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ไม่เป็นธรรม

สมาคมดนตรีพัทยา หารือร่วมกับเมืองพัทยา กรณีการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ไม่เป็นธรรม

วันนี้(22 ต.ค.61) 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายกสมาคมดนตรีพัทยา และคณะ ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำเดือนในเรื่องการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ไม่เป็นธรรม โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะกรรมการสมาคมดนตรีพัทยา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง
เนื่องจากที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ลงพื้นที่ เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการที่ประเมินลิขสิทธิ์ด้วยความไม่เป็นธรรม ซึ่งในวันนี้สมาชิกสมาคมดนตรีพัทยาและผู้ประกอบการเมืองพัทยา ได้เดินทางมาเพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาหารือ เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติของข้อกฎหมายในเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เพลงที่ถูกต้อง โดยทางนายกสมาคมดนตรี จะทำหนังสือถึงนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าหารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง พร้อมนัดหมายสมาชิกสมาคมดนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมในอีกครั้ง พร้อมทั้งเชิญเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเพลงที่ถูกต้องให้เป็นในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพได้อีกทางหนึ่ง

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150