โรงพยาบาลเมืองพัทยา ยังเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมและประชาชน พร้อมเน้นย้ำบุคลากรทุกภาคส่วนต้องสื่อสารชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ยังเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมและประชาชน พร้อมเน้นย้ำบุคลากรทุกภาคส่วนต้องสื่อสารชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ยังเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมและประชาชน  พร้อมเน้นย้ำบุคลากรทุกภาคส่วนต้องสื่อสารชัดเจน  เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก

จากโพสต์แสดงความคิดเห็นของ นพ.กิตติ ปรมัตผล ผู้จัดการโครงการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและหัวหน้ากลุ่มการแพทย์ ระบุว่า เมื่อคืนวันเสาร์เวลา 04.03 น.ที่กำลังจะเข้าสู้เช้าวันอาทิตย์ มีผู้ป่วยเด็กมาพบแพทย์รายหนึ่งด้วยอาการอาเจียน เนื่องจากรับประทานอาหาร (ไส้กรอก) มาตอนเย็น พยาบาลวัดไข้และตรวจสัญญาณชีพแล้วพบว่าปกติ เดินมาชั่งนำหนักได้ ค่าO2 SAT 99 % ซึ่งแปลว่ามิได้มีอาการขาดออกซิเจนแต่ประการใด ขณะนั้นคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจเป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีอยู่เวร ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ป่วยอุบัติเหตุบาดเจ็บทางสมองและและผู้ป่วยแพ้ยาใกล้ช็อก นอนรออยู่ในห้องฉุกเฉินจำนวน 8 ราย แพทย์ผู้ตรวจแจ้งให้รอสักครู่เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยหนักก่อน แต่ญาติผู้ป่วยไม่ยอมฟังเสียง ต่อว่าแพทย์และพยาบาลด้วยถ้อยคำรุนแรงพร้อมทั้งบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นได้นำผู้ป่วยไปรักษาที่สถานพยาบาลแห่งอื่น

วันนี้ (22 ต.ค.2561) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยาโดยตรง ได้เชิญคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผอ.สำนักการสาธารณสุข นพ.กิตติ ปรมัตผล ผู้จัดการโครงการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและหัวหน้ากลุ่มการแพทย์ เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวจากสังคมออนไลน์ที่ผู้ไปใช้บริการโรงพยาบาลเมืองพัทยาโพสต์ว่าหลังพาบุตรหลานเข้ารักษาพยาบาลแล้วไม่ได้รับการตอบรับและหลังจากนั้นได้นำไปรักษาที่สถานพยาบาลแห่งอื่นนั้น โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายดำรง เกียรติพินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รายงานการดำเนินการของกระบวนการทางการแพทย์ตามขั้นตอนตามหลักวิชาชีพในวันที่เกิดเหตุดังกล่าว  พร้อมชี้แจงว่าอาจเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจระหว่างบุคคลากรของโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการจนเกิดเรื่องราวดังกล่าวในที่สุด  ทั้งนี้นายปรเมศวร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้สำนักสาธารณสุขดำเนินการจัดประชุมชี้แจงต่อบุคลกรทางการแพทย์ทุกท่าน โดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสาร เพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆในการรักษาแก่ผู้มารับบริการให้ได้รับความกระจ่าง เกิดความเข้าใจ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการรักษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

โรงพยาบาลเมืองพัทยา จัดสร้างขึ้นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เมืองพัทยา โดยใช้พื้นที่ด้านข้างของบริเวณดังกล่าว บนเนื้อที่ในการก่อสร้างทั้งหมด 6,788 ตารางเมตร ด้วยศักยภาพทุติยภูมิ เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 53 เปิดใช้แบบไม่เต็มรูปแบบกลางปี 56 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 58 อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยามีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกและปฐมภูมิ แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกรังสีวิทยา
ชั้น M แผนกเวชระเบียน แผนกศูนย์สิทธิประโยชน์
ชั้น 2 แผนกทันตกรรม แผนกจักษุ แผนกห้องผ่าตัด แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต แผนกทารกแรกเกิด คลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และแผนกการเงิน
ชั้น 3 ห้องพักผู้ป่วยรวมผู้ชายและผู้หญิง
ชั้น 4 ห้องผู้ป่วย VIP ห้องผู้ป่วยพิเศษ
ชั้น 5 คลินิกตรวจสุขภาพ แผนกกายภาพบำบัด และห้องพักผู้ป่วยเด็ก
อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย
ชั้น 3 ศูนย์ไตเทียม
ชั้น 4 แผนกหัวใจ
อาคารสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย
ชั้น 1 แผนกอนามัยแม่และเด็ก
ชั้น 2 แผนกแพทย์แผนไทย

และด้วยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีผู้หลั่งไหลมาประกอบอาชีพและท่องเที่ยว จึงมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โรงพยาบาลเมืองพัทยาจึงได้มีการจัดแพทย์ให้บริการผู้ป่วย ในเวลาและนอกเวลาราชการดังนี้
วันจันทร์-ศุกร์  สถิติผู้มารับบริการในวันเวลาราชการ เดือนตุลาคม 2561 เฉลี่ยประมาณ 1,000 คน/วัน
08.00-16.00 น. แพทย์ตรวจทั่วไป 7 คน แพทย์เฉพาะทาง 10 คน
16.00-20.00 น. แพทย์ตรวจทั่วไป 3 คน แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน 1 คน แพทย์ดูแลผู้ป่วยใน 1 คน
20.00-24.00 น. แพทย์ตรวจทั่วไป 1 คน แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน 2 คน แพทย์ดูแลผู้ป่วยใน 1 คน
24.00-07.00 น. แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน 2 คน แพทย์ดูแลผู้ป่วยใน 1 คน
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีแพทย์ให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและแผนกฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง   ทั้งนี้เพื่อศักยภาพในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

Pattaya City Hospital has stepped forward working for the public and reiterated that all personnel concerned must communicate clearly in order to avoid any possible misunderstandings. Mr. Porames Ngampichet, Deputy Mayor of Pattaya City, in charge of directing Pattaya Public Health Office, referred to the critics on social media from the people who voiced their complaints after taking their kids to be hospitalized at the Pattya City Hospital as a misunderstanding between the Hospital personnel and the clients.

芭堤雅市医院前进为社会与人民服务。强调所有人员之间的沟通上必须明确,为了防止可能再次发生的误解,由芭堤雅副总理Poramaj Ngampichet先生担任,直接负责监督芭提雅公共卫生局,讨论网上宣传于芭堤雅医院带孩子来医院看医生却没人理他们的故事,过后就直接搬去其他医院治疗。他解释说 这可能是医院工作人员和患者之间的误解,所以会发生这件事。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150