ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เข้าหารือ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในการขอผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่กระทบต่อการประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เข้าหารือ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในการขอผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่กระทบต่อการประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เข้าหารือ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในการขอผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่กระทบต่อการประกอบอาชีพ
วันนี้ (25 ต.ค. 61) เวลา 14.00 น. ที่ห้อง 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบุญส่ง ศรีสกุล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นายชัยยะ มีมาก ประธานสายรถตู้หมวด 2 (ต.) นายปรีดา มากมูลผล ประธานสายรถตู้หมวด 2 (จ.) พร้อมสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ได้เดินทางเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ พร้อมยื่นหนังสือผ่านนายกเมืองพัทยาถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอผ่อนปรนกฎระเบียบขยายอายุการใช้งาน และให้เปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะที่หมดอายุแล้วเป็นรถมินิบัสด้วยความสมัครใจ และมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆด้วย
ตามที่รัฐบาลได้จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะตั้งแต่ปี 2557 และได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการย้ายรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าไปอยู่ยังที่ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3 จำนวน ประมาณ 5,000 คัน (วันที่ 30 กันยายน 2561 รถหมวด 2 หมดอายุ 270 คัน ปี 2562 จะหมดอายุอีก 2,000 คัน ปี 2563 – 2564 จะหมดอายุทั้งหมด 4,000 คัน) ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ มีคำสั่งให้รถหมวด 1 จำนวน 1,800 คัน และรถหมวด 2 จำนวน 270 คัน หยุดวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะที่จะหมดอายุปี 2561 – 2563 นั้น ได้เดินทางมาขอเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อน พร้อมยื่นหนังสือผ่านนายกเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนี้
1. ขอให้ขยายอายุการใช้งานรถตู้สาธารณะทุกหมวดที่ 1 (รถร่วม ขสมก.) จากเดิมอายุไม่เกิน 10 ปี ให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 3 – 5 ปี โดยรถทุกคันยังคงต้องใช้มาตรการตรวจสภาพที่ต้องผ่านการตรวจสภาพทุกๆ 6 เดือน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรวมทั้งครอบครัวมีเวลาในการปรับตัวหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านการคมนาคมอื่นๆ ลดภาระทางครอบครัว คนไม่ตกงาน ผู้โดยสารได้รับบริการรถตู้ได้ตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบ
2. นโยบายการบังคับให้มีการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ที่หมดอายุแล้ว(เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร) เปลี่ยนเป็นรถมินิบัสหรือรถไมโครบัสนั้น ขอให้เป็นไปโดยความสมัครใจ หากผู้ประกอบการรายใดประสงค์ดำเนินการตามนบายของรัฐนั้นขอให้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือด้วย เช่น การลดภาษีนำเข้า การปล่อยเงินกู้สินเชื่อต่ำในไฟแนนซ์ของรัฐ การขยายการจัดไฟแนนซ์เป็น 10 ปี ดาวน์ 10% ซึ่งจะทำให่ผู้ประกอบการมีกำลังผ่อนส่งรถมินิบัสได้
ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับทราบถึงปัญหาต่างๆ และจะนำเรื่องเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150