• เมืองพัทยายังเดินหน้าติดตาม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยายังเดินหน้าติดตาม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยายังเดินหน้าติดตาม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  วันนี้ (26 ต.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาท่วมขัง บริเวณ หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล และประธานชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้
  ที่ผ่านมา ประชาชน บริเวณ หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กว่า 50 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนมีน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือน ที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย รวมทั้งการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกอบการมาถมดินปิดกั้นทางน้ำไหลส่งผลให้น้ำไม่มีทางระบาย จึงทำให้มีปริมาณน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และถนนเลียบทางรถไฟจนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งผู้ประกอบการดังกล่าวได้เปิดทางช่องระบายน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วนั้น ในวันจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนทันที หลังจากฝนหยุดตก โดยการนำหินคลุกเพื่อปรับผิวจราจรให้เรียบร้อยตลอดแนว พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาลเร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำไหลสู่สถานีจอมเทียนซอย 2 ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สำหรับระยาวนั้นขณะนี้เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ขณะนี้เมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า ค็อตเฟอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ โดยติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่ พร้อมทั้งออกแบบทำบ่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อลงสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อพักน้ำและใช้ปั้มพร้อมท่อแรงดันสูบน้ำส่งน้ำตามท่อระบายน้ำเพื่อไปพักที่แก้มลิงก่อนที่จะส่งต่อที่สถานีสูบน้ำห้วยใหญ่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกแบบสถานีสูบน้ำเมื่อสำรวจออกแบบเรียบร้อยก็นำเสนองบประมาณ ทำการประชาคม และดำเนินการต่อไป
  ในเวลาต่อมาคณะผู้บริหารฯ ได้เดินทางตรวจสอบพื้นที่ภายในหมู่บ้านดาราพันธ์ 5 ซอยเขาตาโลซอย 3 ชุมชนมาบประดู่ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านดาราพันธ์ 4 ประกอบกับเป็นพื้นที่ต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ พร้อมช่องระบายน้ำไหลลงสู่ท่อระบายน้ำกว้าง 1.00 เมตร × ลึก 1.20 เมตร ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำที่ท่วมขัง การลงพื้นที่ครั้งนี้ จึงได้มีการเสนอแนวคิดให้เร่งดำเนินการท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 1.00 เมตร × ลึก 1.20 เมตร คู่ขนานกับท่อระบายน้ำเดิม ให้น้ำไหลลงสู่บล็อคขนาดใหญ่ที่ปลายทาง เพื่อชะลอและรองรับน้ำ ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำทางรถไฟของโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ทั้งนี้เมื่อดำเนินการสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการเสนองบประมาณ และทำการประชาคม พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่พร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150