ชาวประมงร้อยดวงใจ ร่วมถวายความจงรักภักดี พร้อมประดับธง ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญทางน้ำ งาน “250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” 29 ต.ค.นี้ อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ

ชาวประมงร้อยดวงใจ ร่วมถวายความจงรักภักดี พร้อมประดับธง ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญทางน้ำ งาน “250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” 29 ต.ค.นี้ อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ

ชาวประมงร้อยดวงใจ ร่วมถวายความจงรักภักดี พร้อมประดับธง ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญทางน้ำ งาน “250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” 29 ต.ค.นี้ อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ
วันนี้( 26 ต.ค.2561) เวลา 15.00 น. นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนทางน้ำ การจัดงาน“250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายรัฐดล ลิ่มหัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบอาชีพประมงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
การประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนทางน้ำในวันนี้ เป็นการรับมอบธง เพื่อประดับเรือถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ พร้อมแนวปฏิบัติในพิธีรับส่งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งาน “250 ปี ตามรอยกองเรือ ยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา โดยมีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 40 ลำ เรือพาณิชย์หรือเรือประมงใหญ่ จำนวน 20 ลำ และเรือยนต์เร็วหรือสปีดโบ๊ท จำนวน 40 ลำ เข้าร่วมพิธี โดยเรือประมงพื้นบ้านจะจอดพักเกยหาดหน้าซอย 13/3 เรือพาณิชย์หรือเรือประมงใหญ่จะจอดหน้าเขื่อนกั้นน้ำแหลมบาลีฮาย ส่วนเรือยนต์เร็วหรือสปีดโบ๊ทจะจอดหน้าป้ายพัทยาซิตี้พัทยาใต้ หลังจากนั้นเวลา 14.30 น.จะเคลื่อนเรือทั้งหมดไปยังเกาะจุ่น คอยขบวนอัญเชิญพระบรมรูปฯจากเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจะมาถึงในเวลา 15.00 น. มายังท่าบริเวณหน้าซอย 6 ซึ่งจะมีพิธีการต่างๆรอรับเสด็จฯ รวมทั้งริ้วขบวนแห่ไปยังศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อเฉลิมฉลองต่อไป
นอกจากนี้ในเวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการสนับสนุนโครงการ“250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ได้ส่งผู้แทนได้แก่ พ.จ.อ.ชยพล รัตนวิสุทธิกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรและนายรัฐดล ลิ่มหัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ต.อ.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รวมทั้งผู้แทนองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ข้างเคียง ส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าๆเกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมชายหาด หน้าซอย 6 เพื่อตรวจดูความพร้อมในการจัดให้มีพิธีรับมอบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเส้นทางของริ้วขบวนที่จะอัญเชิญมายังศาลาว่าการเมืองพัทยาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
โครงการ “250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือกิจกรรมทางบกและกิจกรรมทางน้ำ ประกอบด้วยการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์โดยนิมนต์พระ 10 รูป และมีมหรสพเพื่อเฉลิมฉลอง การอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นเรือ โดยมีเรือของประชาชนต่อท้ายขบวน โดยขบวนเรือจะเริ่มต้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง สัตหีบ เมืองพัทยาและเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.39 น. มีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเจ้าพ่อเกศงานบริเวณชายหาดพัทยาซอย 6 พร้อมจุดประทัดจำนวน 4,000 นัด เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา 15.00 น. ขบวนเรืออัญเชิญพระบรมรูปฯ ล่องเรือจากอำเภอสัตหีบมาถึง บริเวณพิธีฯ โดยเรือจะเทียบท่าบริเวณหน้าพัทยาซอย 6 หลังจากนั้นอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นบก โดยเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปตามเส้นทางถนนเลียบชายหาด เคลื่อนขบวนย้อนศรมาตามเส้นมุ่งหน้าโค้งวงเวียนปลาโลมา และเคลื่อนขบวนตามเส้นถนนพัทยาเหนือ เลนฝั่งเมืองพัทยา เพื่อเคลื่อนขบวนอัญเชิญฯ ประดิษฐาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และในเวลา 18.00 น. มีพิธีถวายพุ่มดอกไม้พร้อมกล่าวสดุดีและจุดพลุไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พร้อมการแสดงมหรสพถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย การแสดง “ชุดขุนศึกทัพพระยา” (นักรบพระเจ้าตาก)/ควงพลองไฟ วิชัยยุทธ (เฉลิมฉลอง 250 ปี) ชุดระบำเบิกชัย จากปราสาทสัจธรรม “สดุดีตากสินมหาราชา แดนบูรพาเกริกไกร” และ การแสดง Legend Siam “ศรีวิไลแห่งสยาม” ปิดท้ายรายการ
ส่วนวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. จะเป็นพิธีสงฆ์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อด้วยพิธีบวงสรวง และในเวลา 08.00 น. เคลื่อนย้ายพระบรมรูปฯจากศาลาว่าการเมืองพัทยา ไปท่าบริเวณชายหาดพัทยาซอย 6 เพื่ออัญเชิญพระบรมรูปฯ ขึ้นเรือเดินทางสู่อำเภอเมืองชลบุรีต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมขบวนแห่พิธีอัญเชิญฯ เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 – 17.30 น ตามเส้นทางดังนี้ถนนสายชายหาด ตั้งแต่วงเวียนปลาโลมาแยกพัทยากลาง และเวลา 16.00 – 19.00 น. จะเริ่มดำเนินการปิดการจราจรถนนพัทยาเหนือฝั่งศาลาว่าการเมืองพัทยาตั้งแต่ปริญญา ถึงวงเวียนปลาโลมา โดยเปิดการจราจรถนนฝั่งโลตัส เปิดการจราจรแบบสวนทางกัน สำหรับในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ 07.00 น. – เวลา 11.00 น. ปิดการจราจรช่วงแยกปริญญา ถึง ชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150