• พุทธศาสนิกชน ชาวพัทยา อำเภอบางละมุง พร้อมใจแต่งชุดขาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พุทธศาสนิกชน ชาวพัทยา อำเภอบางละมุง พร้อมใจแต่งชุดขาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  พุทธศาสนิกชน ชาวพัทยา อำเภอบางละมุง พร้อมใจแต่งชุดขาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  วันนี้ (28 ต.ค.61) เวลา 16.00 น. ที่ วัดสุทธาวาส ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนารวมพลังถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เป็นเวลา 99 วินาที ซึ่งภายในพิธีฯ โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชน เยาวชนไทยและสื่อมวลชน ร่วมแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
  ด้วยมหาเถรสมาคม มีมติครั้งที่พิเศษ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และมติครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ให้วัดทุกวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2560 และ 2561
  ในส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดแผนการจัดพิธีฯ ดังกล่าวขึ้น ในวันนี้ 28 ต.ค. 61 ณ วัดสุทธาวาส โดยพิธีการเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซึ่งภายในงานมีส่วนราชการ ภาครัฐ – เอกชน แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป รวมจิต รวมใจ แต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม เข้าร่วมพิธีเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนา รวมพลังถวายพระพรชัยมงคล เป็นเวลา 99 วินาที แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนานเท่านาน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150