เมืองพัทยาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

เมืองพัทยาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

เมืองพัทยาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)
วันนี้ 30 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) โดยมีนายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจาราณาครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุม 242 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150