• สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญร่วมงานคนพิการครั้งที่ 50 ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาและติดที่เสื้อระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 61

  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญร่วมงานคนพิการครั้งที่ 50 ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาและติดที่เสื้อระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 61

  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญร่วมงานคนพิการครั้งที่ 50 ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาและติดที่เสื้อระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 61

  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกาศเกียรติคุณบุคคลคนพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ การแสดงบนเวที การออกบัตรประจำตัวคนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น ทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์ขอเชิญชวนทุกท่านให้การสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาตามแต่จะเห็นสมควร และใคร่ขอความร่วมมือร่วมกันติดดอกแก้วกัลยาที่เสื้อในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการและทรงพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ 2547 สภาสังคมสงเคราะห์รับสนองพระกรุณาธิคุณ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 241 2841 02 245 125

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150