เมืองพัทยาห่วงใยความปลอดภัยทุกมิติ พร้อมเชิญหน่วยงานทุกภาคประชุม

เมืองพัทยาห่วงใยความปลอดภัยทุกมิติ พร้อมเชิญหน่วยงานทุกภาคประชุม

เมืองพัทยาห่วงใยความปลอดภัยทุกมิติ พร้อมเชิญหน่วยงานทุกภาคประชุม ในวันที่ 6 พ.ย.นี้ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
วันนี้ (31 ต.ค. 61) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมหาแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันชาติจีน ซึ่งทุกปีมีนักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางมาที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มท่องเที่ยวจีน แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนน้อยลง ด้วยเหตุผลดังกล่าววันนี้จึงจัดประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ที่ดูแลรับผิดชอบด้านสุขอนามัยอาหารคุณภาพอาหารและการควบคุมโรค สำนักปลัดเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาที่ 6 ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของด้านความปลอดภัยทางทะเล และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เตรียมข้อมูลเชิงรุกด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยว หน่วยงานละไม่เกิน 10 นาที เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งทำหนังสือเชิญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแบบเชิงรุก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อระดมความคิดเห็นและบูรณาการองค์ความรู้ทุกด้าน ในการเตรียมความพร้อมการด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยา สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150