เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 62 ให้เหมาะสมกับเมือง Sports City ยิ่งใหญ่ทัดเทียมระดับนานาชาติ

เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 62 ให้เหมาะสมกับเมือง Sports City ยิ่งใหญ่ทัดเทียมระดับนานาชาติ

เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 62 ให้เหมาะสมกับเมือง Sports City ยิ่งใหญ่ทัดเทียมระดับนานาชาติ
วันนี้ 31 ต.ค. 61 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2562 โดยมีนายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ที่ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
การจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นให้เป็นงานวิ่งมิติใหม่ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการแข่งขัน “พัทยามาราธอน” ถือเป็นรายการวิ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้วยบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่สวยงาม และมีชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานจัดการแข่งขัน ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ยิ่งๆ ขึ้นไป และเหมาะสมกับเป็นเมืองต้นแบบที่รับเลือกให้เป็นเมืองในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ในวันนี้จึงได้เชิญจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขัน รูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับเมืองแห่ง Sports City ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดก้าวพร้อมเป็นเมืองแห่งกีฬาร่วมกัน เพื่อสุขภาพที่เข้มแข็ง เป็นประเทศประชาชนสุขภาพดีทั่วหน้าต่อไป

The City of Pattaya has set to organize Pattaya Marathon 2019 on July next year. This popular event has been in great success, showcasing the magnificent of the city of tourism on the east coast with international standard arrangement and highlighting Pattaya as the Sports City.

芭堤雅市预备举办 18年芭提雅马拉松赛跑符合国际体育城条件将于2018年7月21日举行。“芭堤雅马拉松”是一项非常成功的跑步比赛 独特的身份 美丽海滨小镇的气氛,而且很有名是为了提高举办比赛地点水平成国际化,成为创建首选的体育城市(体育城)。

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150