• เมืองพัทยายังเดินหน้าต่อเนื่องแก้ไขปัญหาขยะ มอบหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับ และปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยายังเดินหน้าต่อเนื่องแก้ไขปัญหาขยะ มอบหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับ และปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยายังเดินหน้าต่อเนื่องแก้ไขปัญหาขยะ มอบหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับ และปรับ 2,000 บาท ทันที
  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง
  โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1.เก็บกวาดทำความสะอาดซอยเทพประสิทธิ์ กุ้งเต้น ซอยตะวันน้ำแข็งหลอด ถนนหน้าโรงแรมรอยัลคลิฟ ซอยนาเกลือ 13/3 ชายหาดพัทยา ชายหาดวงศ์อมาตย์ ถนนชัยพรวิถี ชุมชนวัดชัยมงคล ซอยชายหาดพัทยา 4-5 ซอยนาเกลือ12
  2.ฉีดล้างทำความสะอาดถนนพัทยาเหนือ-ชายหาดพัทยา ถนนเทพประสิทธิ์ซอย 9 จุดตั้งถังขยะ ชายหาดจอมเทียน
  3.เก็บกิ่งไม้ใบไม้เขตปลอดจอมเทียน
  4.ตัดหญ้าสวนพัทยากลาง เลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกหนองกระบอก-ตาลหมัน พัทยากลาง/เลียบทางรถไฟ
  5. ตักสิ่งปฏิกูลซอยชัยพฤกษ์ 2
  6. ทำความสะอาด/ปรับเปลี่ยนต้นไม้อนุสรณ์สถานเรือใบในรัชกาลที่ ๙
  7. ตัดแต่งต้นไม้ที่ซอยเทพประสิทธิ์ ๑๑
  8.ตัดหญ้า/ไถปรับไหล่ทางที่สุขุมวิท ๙ ทางสุขุมวิท ๗ เชื่อมหนองเกตุใหญ่ สุขุมวิท๒๑และซอยย่อยใกล้เคียง
  9.ปรับเปลี่ยนต้นไม้ที่สะพานต่างระดับ หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา รร.เมืองพัทยา ๘
  10.ดูดสิ่งปฏิกูลศาลจังหวัดพัทยา
  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150