เตือนภัยอันตราย…ช่วงฤดูหนาว ฤดูหนาวเป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้ง และมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้

เตือนภัยอันตราย…ช่วงฤดูหนาว ฤดูหนาวเป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้ง และมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้

เตือนภัยอันตราย…ช่วงฤดูหนาว
ฤดูหนาวเป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้ง และมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้ที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุมเพลิง โดยเฉพาะหากเกิดกับตึกแถวหรือบ้านไม้ จะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูหนาว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ดังนี้
1. ดูแลที่อยู่อาศัย/ สำนักงานให้เป็นระเบียบ และเก็บสิ่งของที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น กระดาษ ไม้ขีดไฟ น้ำมัน ให้เรียบร้อย
2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้รีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
3. อย่าใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับปลั๊กไฟฟ้าอันเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสูง และเกิดไฟลุกไหม้ได้
4. ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ อย่าเสียบปลั๊กเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าทิ้งไว้จนน้ำแห้ง เพราะอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
5. ดับไฟในเตาหุงต้มให้สนิทก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และอย่าปล่อยให้ถ่านหรือฟืนมอดดับเองเป็นอันขาด
6. อย่าทิ้งก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทลงพื้น กองขยะ หรือบนหญ้าแห้ง อีกทั้งไม่จุดธูปเทียนบูชาพระ หรือยากันยุงทิ้งไว้
7. จัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดมือที่สามารถดับไฟได้ทุกประเภทประจำบ้าน
8. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงด้วยเครื่องที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ หรือพบสัญญาณเตือนภัยให้กดสัญญาณและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที หากไม่สามารถดับเพลิงด้วยตนเองได้ให้รีบออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด หากอยู่ในอาคารสูงให้ใช้บันไดหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
9. ผู้อยู่อาศัยในอาคารสูง ควรตรวจสอบบันไดหนีไฟ ทางออกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ห้องพักมากที่สุดรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ อุปกรณ์ดับเพลิง และศึกษาคำแนะนำการปฏิบัติตัวและการหนีไฟอย่างละเอียด และรีบแจ้งเหตุให้สมาชิกในบ้านทราบโดยเร็ว
10. การเผาขยะและหญ้าแห้งในที่โล่งแจ้งในช่วงอากาศแห้ง ควรทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรเผาในขณะลมแรง รวมทั้งการเผาควรเฝ้าดูจนกระทั่งไฟดับสนิท
11.หากพบเห็นเพลิงไหม้ แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 199 หรือ สถานีดับเพลิง, สถานีตำรวจ หรือสำนักงานเขตท้องที่ดำเนินการโดยด่วน
ป้องกันเพลิงไหม้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศแห้ง หากพบเห็นไฟไหม้สามารถแจ้งเหตุได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150