นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ EMECS Night

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ EMECS Night

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ EMECS Night
โดยMr.Toshizo Ido Governor Hyogo Perfecture ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12) ในหัวข้อ “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas” ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี โดยมี ศาตราจารย์กิติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต ประธานร่วม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม EMECS 12, คณะตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ,คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จากหลากหลายประเทศร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับเมืองพัทยาต่อไป…

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150