• คนดีชอบสร้าง คนมักง่ายชอบทิ้ง เมืองพัทยายังลงพื้นที่ต่อเนื่อง เก็บกวาดขยะหลังโลตัสพัทยาเหนือ หากพบละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  คนดีชอบสร้าง คนมักง่ายชอบทิ้ง เมืองพัทยายังลงพื้นที่ต่อเนื่อง เก็บกวาดขยะหลังโลตัสพัทยาเหนือ หากพบละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  คนดีชอบสร้าง คนมักง่ายชอบทิ้ง เมืองพัทยายังลงพื้นที่ต่อเนื่อง เก็บกวาดขยะหลังโลตัสพัทยาเหนือ หากพบละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะล่าสุดได้รับแจ้งว่าพบขยะเป็นจำนวนมากหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสพัทยาเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่ๆลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือ รวมทั้งรณรงค์ในการไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยในวันนี้ (6 พ.ย.2561) สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรถขนขยะได้ดำเนินการเก็บขยะในบริเวณดังกล่าวข้างต้น เพื่อกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  หากพบละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาททันที หรือถ้าพบผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะดังกล่าว สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150