• เมืองพัทยาจัดบรรยายพิเศษ”การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์

  เมืองพัทยาจัดบรรยายพิเศษ”การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์

  เมืองพัทยาจัดบรรยายพิเศษ”การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์

  วันนี้ (5 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อ”การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”โดยมี นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผอ.ททท. สำนักงานพัทยา นางศรีสุดา ราษฎร์นิยม ประธานชมรมส่งเสริการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ ประธานสมาคมชุมชนเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดหลักสร้างสรรค์พลังไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองหรือระดับชุมชน ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนหรือหมู่บ้านโอทอปและโอทอปนวัตตวิถีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองอันจะทำให้ชุมชนมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เมืองพัทยาจึงได้สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาบรรยายในหัวข้อพิเศษ”การท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย ดร.ปรเมศวร์ บุญนำสิริกิจ อาจารย์ดารณี พลอยจั่น และอาจารย์ทิพชญา พิ่งชาญชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อนำความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150