• เมืองพัทยา ร่วมกิจกรรม Central Green Project “โครงการปลอดขยะ” ที่ยั่งยืน จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัลฯ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยาร่วมกัน

  เมืองพัทยา ร่วมกิจกรรม Central Green Project “โครงการปลอดขยะ” ที่ยั่งยืน จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัลฯ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยาร่วมกัน

  เมืองพัทยา ร่วมกิจกรรม Central Green Project “โครงการปลอดขยะ” ที่ยั่งยืน จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัลฯ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยาร่วมกัน

  วันนี้ (7 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. ณ ชุชชนบ้านเนินทางรถไฟ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมกิจกรรม Central Green Project “โครงการปลอดขยะ” ที่ยั่งยืน และรับมอบพื้นคอนกรีตให้กับชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ในโครงการชุมชนปลอดขยะพัทยาคาร์บอนต่ำ จากนายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เซ็นทรัลมารีน่า โดยมีนายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายมนูณ วงษ์เสนา ประธานชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  ด้วยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดกิจกรรม Central Green Project ภายใต้ “โครงการชุมชนปลอดขยะ บ้านเนินทางรถไฟ” เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกัน ระหว่างองค์กรและสังคม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนมุ่งเน้นที่การคิดในระยะยาว ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชนในชุมชน  เพื่อร่วมรณรงค์ในการคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิล และลดปริมาณขยะในชุมชนให้ลดน้อยที่สุด รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน และภายในองค์กร เกิดความความร่วมแรงร่วมใจระหว่างกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150