• ทุกภาคส่วน ผนึกกำลังบูรณาการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว…เที่ยวพัทยาด้วยความอบอุ่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับเมืองพัทยาเป็นเมือง น่าเที่ยว น่าอยู่ ของคนทั้งโลก

  ทุกภาคส่วน ผนึกกำลังบูรณาการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว…เที่ยวพัทยาด้วยความอบอุ่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับเมืองพัทยาเป็นเมือง น่าเที่ยว น่าอยู่ ของคนทั้งโลก

  ทุกภาคส่วน ผนึกกำลังบูรณาการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว…เที่ยวพัทยาด้วยความอบอุ่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับเมืองพัทยาเป็นเมือง น่าเที่ยว น่าอยู่ ของคนทั้งโลก
  เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีนายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้แทนจาก ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว “จีน” แต่เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งถือมีจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองพัทยากลับมีจำนวนลดลง ด้วยสาเหตุหลายปัจจัย เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุมบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแบบเชิงรุกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
  1.) ด้านสุขอนามัยอาหารคุณภาพอาหารและการควบคุมโรค ประกอบด้วย สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา สำนักสาธารณสุขอำเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา โดยดำเนินการสำรวจมาตรฐานร้านอาหารในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดความตระหนักในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการรับรองว่าร้านอาหารดังกล่าวผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งลงพื้นที่ตามชุมชน โรงเรียน อบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก และออกตรวจกำจัดแก้ไขและรณรงค์ป้องกันเพื่อลดปริมาณของหนู ซึ่งเป็นพาหนะนำโรค เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
  2.) ด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว และด้านความปลอดภัยทางทะเล โดยมี สำนักปลัดเมืองพัทยา/สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มณฑลทหารบกที่ 14 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรบางละมุง สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคบการตำรวจท่องเที่ยว เมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจการตำรวจน้ำ อำเภอศรีราชา บูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยแบ่งพื้นที่ดูแลเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ ในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา มีการแบ่งเขตว่ายน้ำจำนวน 5 เขต มีจุดบริการช่วยเหลือ จุดรับแจ้งเหตุ จุดพักสายตรวจที่บริเวณชายหาด ศูนย์ไกล่เกลี่ยปัญหาเจ็ทสกีและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งจุดพักสายตรวจมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) โดยควบคุมการเดินเรือที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ไปยังเกาะล้าน มีเจ้าหน้าที่ควบคุมบริเวณท่าเรือโดยสารที่บริเวณหาดหน้าบ้าน หาดตาแหวน หาดแสม ในส่วนของบริเวณหาดจอมเทียนมีเขตว่ายน้ำจำนวน 12 เขต มีจุด ให้บริการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือจำนวน 5 จุด คือ ซอยวัดบุญกัญจนาราม ซอยชัยพฤกษ์ 1 – 2 ศูนย์กู้ภัยหาดจอมเทียน และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด คือบริเวณหน้าร้านอาหารครัวเซิร์ฟและแยกชัยพฤกษ์ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาประจำทั้ง 2 จุด ส่วนบริเวณหาดวงศ์อมาตย์กำหนดเขตว่ายน้ำ 7 เขต มีศูนย์กู้ภัยหาดจอมเทียน สำหรับสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดต่างๆ โดยรอบของพื้นที่ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือการจราจรในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยา รวมทั้งการเดินทางโดยสารขึ้นลงเรือของนักท่องเที่ยว
  สำหรับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ได้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง เรือ ผู้ควบคุมเรือตลอดผู้โดยสาร โดยมีมาตรการต่างๆ ซึ่งเรียกว่า พัทยาโมเดล ดังนี้
  มาตรการที่ 1. คือ เพื่อดูแลป้องกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว โดยจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่เล่นกิจกรรมทางน้ำ แบ่งเป็นเขตว่ายน้ำ เขตเล่นเรือเจ็ทสกี เขตเล่นเรือลากกล้วย เขตเล่นเรือลากร่ม เขตจอดเรือ เขตจอดเรือภัตตาคารฯ ด้วยการวางทุ่นแบ่งพื้นที่ในการเล่นกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หากพบมีผู้กระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
  มาตรการที่ 2 คือ การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำ โดยนำเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ พร้อมด้วยบุคลากร ประจำศูนย์ เพื่อดูแลการจราจรทางน้ำและทางบก
  มาตรการที่ 3 คือ การบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำในการออกตรวจในพื้นที่ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน โดยสุ่มตรวจผู้ควบคุมเรือ เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเคร่งครัดตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้โดยสาร ในการสวมเสื้อชูชีพก่อนที่จะออกเรือจากท่าเรือ
  มาตรการที่ 4 การสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือ เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อฝึกอบรมเสร็จก็มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ควบคุมเรือ
  มาตรการที่ 5 จัดระเบียบการประกอบธุรกิจเรือเจ็ทสกีในพื้นที่ ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเรือ การโอนกรรมสิทธิ์ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ จดทะเบียนใหม่ ยกเลิกทะเบียนเรือของลำเรือใด พร้อมทำประกันภัยควบคู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการประกันชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว พร้อมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยปัญหาเจ็ทสกีและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  อย่างไรก็ตามทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ได้มีการเฝ้าระวังเข้มงวดกวดขัน เพื่อที่จะให้มีความปลอดภัย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  3.) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เมืองพัทยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา โดยการบูรณาการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมการกีฬา และการประชุม ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมด้านนันทนาการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 6 ช่องทาง อาทิ Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ) YouTube Line@ และกิจกรรมประจำปีได้ที่เว็บไซต์ปฏิทินเมืองพัทยา pattayacalendar.com และเว็บไซต์เมืองพัทยา www.pattaya.go.th ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา มีหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว สร้างความสนใจให้อยากเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอยากมาเยือนในอันดับต้นๆ

  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานของเมืองพัทยา สร้างความอุ่นใจและมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน ได้นำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเน้นความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรการในที่ประชุมอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวก็จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด กระตุ้นให้เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเหมือนเช่นเดิมมากขึ้น

  All parts of concerned have joined hands to place the trustworthy of tourists in Pattaya for their safety, enhancing Pattaya as the nice place to stay for peoples around the world.
  On 6 November 2018, Mr Porames Ngampichet, Deputy Mayor of Pattaya City presided over the conference in exchanging safety issue and promoting proactive tourism for a sake of tourists’ trustworthy.
  At present, Pattaya is the major tourist destination with the stream of travelers to visit the city, in particular those from China. However, numbers of tourists from China to Pattaya has been decreased from the beginning of October with many reasons. Therefore, the City of Pattaya did organize the meeting in order to brainstorming among public and private agencies as well as those of concerned in order to come up with safety and tourism promotion of Pattaya city with proactive programs on 3 parts as follows:
  1) Food safety and disease control encompassing Pattaya Public Health Office, Bang Lamung Public Health Office, Bang Lamung Hospital, and Koh Lan Community Health Center by making a survey of restaurants in Pattaya in order to cultivate awareness among the owners on food safety in line with the public health criteria of the Department of Health, Public Health Ministry and presenting the certificates of Clean Food Good Taste to the owners of restaurants to guarantee their standards under Health Department criteria. Also the operation onsite at schools and communities was undertaken to impart on Dengue Fever prevention and run the campaign to prevent and lower numbers of rats for a sake of preventive measure and the good image of Pattaya city as a sustainable tourist attraction;
  2) Safety issue regarding locals and tourists’ lives and properties including the sea safety measure encompassing the Office of Pattaya City, Koh Lan Office, Military Circle 14th, Tourism and Sports Office of Pattaya, Bang Lamung District Office, Regional Marine Office of Pattaya, Pattaya Police Station, Bang Lamung Police Station, NongPrue Police Station, NaJomtien Police Station, HuaiYai Police Station, Tourist Police Station 4, Sub- Division 2 of Tourist Police Division of Pattaya and Sub-Division 5 of Marine Police Division of Sriracha in order to work together for the safety of the tourists with areas of responsibility as follows; on Pattaya beach – there are 5 swimming zones with information center, emergency center, patrolling officers resting spot and Jet-Ski mediation and tourist center. The patrolling officers resting spot shall be equipped with officers to assist tourists around the pier of Bali Hai and around NaBann beach, Tawaen beach and Samae beach of Koh Lan; on JomTien beach – there are 12 swimming zones with 5 information and emergency centers at Soi Wat Boonganchanaram and Soi Chaiyapruek 1 -2, rescue center at Jomtien beach and 2 tourist information centers in front of Krua Serve restaurant and Chaiyapruek 2 equipped with Pattaya Polices; and on Vongamat beach – there are 7 swimming zones with rescue center at Jomtien beach and the Pattaya City of Koh Lan Office to deploy officers at specific areas in order to facilitate the tourists and the traffic of each area including sea transport.
  Pattaya Marine Office is also responsible for ships, ships controllers as well as the passengers with guidelines so called Pattaya Model as follows:
  Measure 1 is the prevention of accidents by placing sea order arranging areas for water sports and swimming, Jet-Ski as well as the zones for cruising, and piers by placing the buoys for each activity in order to prevent any accidents and legal action will be undertaken once there is an incident;
  Measure 2 is the establishing of water traffic center with high technologies and personnel to monitor both land and sea transports;
  Measure 3 is an integration of all stakeholders including the City of Pattaya, Tourist Police and Marine Police to patrol the areas monthly at random, inspecting ships controllers to have awareness and responsibility under the rules and regulations as well as making good understanding among passengers in wearing life-jackets before boarding;
  Measure 4 is to raise an awareness among entrepreneurs by organizing 6-month training course with certificate for ships controllers;
  Measure 5 is to place an order among business of Jet-Ski boats comprising of entrepreneurs, owners of boats, changing of boats’ name, transferring of owners, continuing of licenses, new registering, revoking of boat registration as well as the insurance to prevent unwanted accidents to tourists and the mediation center for Jet-Ski and tourists.
  However, the Marine Office in Pattaya has to surveillance strictly for safety and the trustworthy of the tourists 24 hours.
  3) Tourism promotion encompassing PR and Information Section of Pattaya City and Tourism Authority of Thailand (Pattaya Office) to integrate in
  promoting tourism on various features to attract travelers; enhance sports activities and conferences at national and international levels as well as recreations and a developing of new tourist destinations, arts, cultures and find ways to fostering tourism, foreign relations and cooperation with other countries on tourism by a public relations via 6 channels of social media namely, Facebook, Fanpage, Instagram, Twitter, Weibo, YouTube and Line together with yearly activities through and pattayacalendar.comThe Tourism Authority of Thailand Pattaya Office is .www.pattaya.go.th the positive outcomes offor responsible for public relations and marketingeconomic, social, cultural and environmental matters and tourism to both tractedestination atdevelopment, pushing forward for tourist dtic and international visitors.domes
  It is an aim to integrate all parts of concerns in safety surveillance and upgrade Pattaya as well as placing trusts among tourists which such meeting among all related public and private agencies has proposed the ideas for the good image of tourism by focusing on convenience, cleanliness and safety in order to set agenda for the next meeting. Whereas tourism agencies has to set the activities all year round to promote tourism and marketing, encouraging the interests of the tourists to increasingly visiting Pattaya.

  所有部门融为一体,以增强游客的信心……安心旅游芭堤雅,安全的每个方面芭堤雅造成全世界人想体验的城市之一。
  11月6日,下午1点30分,芭堤雅市副总理Poramaj Ngampichet先生当会议主席讨论安全方法,积极旅游促销措施,为游客建立信心。
  目前在芭堤雅地区,算是主要的旅游城市,有许多游客来度假,特别是“中国人”的游客,于10月初,发现这些游客的数量很高却变少,因很多因素。芭堤雅市组织了会议,以整合政府 私营部门和相关组织,讨论并承认芭堤雅安全与旅游促销措施的指导原则,以积极的游客可分为3个点如下:

  1.)食品质量方面卫生与控制 由芭堤雅公共卫生局,Banglamung区公共卫生办公室,Banglamung医院,Ban Koh Lan社区医疗中心 食品质量和疾病控制。 芭堤雅通过对芭堤雅地区的餐厅标准进行调查。根据卫生署食物卫生指引,为食肆经营者提供清洁,卫生及安全方面的意识,根据公共卫生部 的食物卫生美味(Clean Food Good Taste) 给予食品与药物许可证,以证明该餐厅已获得卫生署的食品卫生与食品安全认证。公共卫生部并通过学校培训区域,增强有关如何预防骨痛热症知识,并检查 消除与纠正,以减少疾病传染。为芭堤雅保护与创造良好形象,成为个可持续的旅游城市。
  2.)安全方面 人民与游客的生命与财物安全。芭堤雅市政府/芭堤雅市政厅兰岛分部,与各个部门联合起来监督游客的安全。芭堤雅地区分为以下几个区域共有5个游泳区通知点海滩巡逻喷气滑雪调解和协助检查站设有保安人员,可以帮助游客前往芭堤雅观光船。芭堤雅市港务局周边地区帮助促进各个领域的交通包括登上旅游船,还负责整个乘客的船舶控制员 建起各种措施,称为芭堤雅模型 如下:

  措施1 防止意外游客 组织水域 水上游乐区分为游泳区喷气滑雪场,香蕉船船舶,遮阳伞,游艇码头,餐馆将浮标放置于游乐区域的清澈以防止水事故。如果被发现有罪,将立即执行。

  措施2 建立水上交通管制中心。设备和技术中心的工作人员负责监测水与陆路交通。

  措施3 与各个部门合作。芭堤雅警察,旅游警察,该地区按月随机检查船上的主管要意识到责任,严格按照规定工作,并与乘客了解在离开船前穿救生衣。
  措施4:创造企业家意识培训完成后,船舶监督员培训为期6个月,向船舶主管颁发证书。
  措施5:于运营商区域,船东或船员中组织喷气滑雪业务。关于名称变更的行为转让所有权许可证续订新注册取消船只的登记。再加上保险防止游客发生意外和人身财物。设立喷气滑雪争议解决中心并协助游客,为了方便解决事故。
  芭堤雅地区办事处严格监督。为了安全起见,整天24小时对游客充满信心。

  3.)旅游促销方面 包括公关和宣传,芭堤雅市与泰国旅游局芭提雅办公室 通过各种形式整合旅游推广吸引游客促进和支持旅游业与展会业 市级,区级,国家和国际各级的提供服务举办组织体育赛事与会议。包括娱乐活动,开发新旅游景点。艺术与文化研究以及分析研究旅游开发与发展的研究问题与指南国际关系与旅游国际合作宣传通过6个社交平台渠道Facebook ,Instagram ,Twitter,微博,YouTube, Line@ 以及年度活动于芭堤雅城市日历官网。
  为了实现所有部门的整合安全监督芭堤雅标准提升,让游客安心有自信。所有各部门相关政府机构与私人企业会议。提出调查结果创建形象共同促进旅游业注重方便,清洁与安全,于会议重设定措施同时,旅行社必须全年组织活动 促进旅游与营销。鼓励人们对芭堤雅感兴趣与旅行一如既往。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150