• เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาฯก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาฯก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาฯก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

  วันที่ (8 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่เมืองพัทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ผลงานการแข่งขันในครั้งนี้ เมืองพัทยาได้อันดับเหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับที่ 6 ในระดับภาคตะวันออก โดยได้เหรียญรางวัลทั้งสิ้น 53 เหรียญ แยกเป็นเหรียญทอง 12 เหรียญ เหรียญเงิน 23 เหรียญ เหรียญทองแดง 18 เหรียญ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกในครั้งนี้ จะเข้าค่ายฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 1 -10 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นการประชุมปรึกษาหารือการเตรียมงาน และความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวนักกีฬา เรื่องสถานที่พักนักกีฬารวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก่อนแข่งขัน

  ส่งใจไปเชียร์นักเรียนสังกัดเมืองพัทยา เพื่อคว้าชัยชนะ สร้างชื่อเสียงแก่พัทยาและภาคตะวันออก ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบชิงชนะเลิศ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150