• สมาคมเทควันโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมผลักดันนักเรียนสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา 8 เข้าแข่งขันกีฬาเทควันโด ต่อยอดจากความสำเร็จจากโรงเรียนเมืองพัทยา 5 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านศิลปะกีฬา

  สมาคมเทควันโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมผลักดันนักเรียนสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา 8 เข้าแข่งขันกีฬาเทควันโด ต่อยอดจากความสำเร็จจากโรงเรียนเมืองพัทยา 5 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านศิลปะกีฬา

  สมาคมเทควันโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมผลักดันนักเรียนสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา 8 เข้าแข่งขันกีฬาเทควันโด ต่อยอดจากความสำเร็จจากโรงเรียนเมืองพัทยา 5 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านศิลปะกีฬา

  วันนี้ 8 พ.ย. 61 นายโซ ผู้แทนสมาคมเทควันโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยครูฝึกสอนเทควันโดในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าพบและมอบกระเช้าของที่ระลึก แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่เข้าแข่งขันกีฬาเทควันโด โดยจะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) กับสมาคมเทควันโด ต่อยอดจากโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) หลังจากที่ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับ สมาคมเทควันโดมาแล้ว ซึ่งมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ที่ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  หลังจากที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สมาคมเทควันโด เมือง Kyung Ki Do สาธารณรัฐเกาหลี ในการนำนักกีฬาจากโรงเรียนเมืองพัทยา 5 เข้าร่วมแข่งขันร่วม และใช้เมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดนานาชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอด และส่งเสริมกีฬาเทควันโดให้กับเยาวชนในพื้นที่ นายโซ ผู้แทนสมาคมเทควันโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยครูฝึกสอนเทควันโดในพื้นที่เมืองพัทยา จึงได้เข้าพบคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือในการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเทควันโดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย
  ด้านนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ที่มีการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ที่หลากหลายรายการ โดยใช้พื้นที่ชายหาดของเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ วอลเลย์บอล ฟุตบอลฯ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันครั้งต่อไป จึงเสนอให้เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจาก ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ปรับเปลี่ยนมาแข่งขันบนพื้นทราย เพื่อให้มีการแข่งขันกีฬาบริเวณชายหาดที่หลากหลายตลอดทั้งปี และยังเป็นการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ เล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อพลามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอในที่ประชุมใหญ่ครั้งต่อไป

  On 8 November 2018, Mr. Soe as the representative of the TaeKwondo Association of Republic of Korea together with Taekwondo coaches in Pattaya met Mr. Porames
  Ngampichet and Mr. Pattana Boonyasawasdee, Deputies Mayor of Pattaya City to discuss in promoting youth in Taekwondo competition by making the MOU between Pattaya School 8 (Pattayanukul) and Taekwondo Association in order to continue the success from Pattaya School 5 (Bann Nern Pattaya Nua) that made the MOU with the Association. This meeting at Room 132 of Pattaya City Hall was also attended by Mr. Worapot Phongpali, Assistant Secretary to Mayor of Pattaya City, Mr. Nopasitcha Na nakorn, Director of Religion, Art, Culture and Sport Education, acting Department Education Director and Mr.Komkrich Niraphan, Chief of Children and Youth Activities Section and other participants concerned.

  韩国跆拳道协会准备推出芭堤雅市第八中学持续之前芭提雅市第五中学名学生成功参加跆拳道比赛,可促进艺术与文化包括经济和旅游通过体育艺术。
  今日,2018年11月8日,韩国跆拳道协会代表Soo先生与芭堤雅跆拳道教练,跟Poramaj NgamPichet先生,芭堤雅副总理Pattana Boonsawat先生见面并赠送纪念品篮子,还讨论关于跆拳道青年人的支持。将会一起备忘录(MOU) 于芭堤雅市第八中学(Pattayanukul)和跆拳道协会之间签署持续替芭提雅第五中学(BaanneanPattayaNea)与跆拳道协会签署因之前备忘录过,由芭堤雅市秘书长助理Warapod Pongpali先生,促进宗教体育艺术与文化教育主任 Noppasitcha Na nakorn先生代理教育部主席,儿童与青年事务主任Komkrit Nirapan 相关人员参加本次会议于芭堤雅市政厅大楼 会议室132。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150