• ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

  ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

  ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวบางพื้นที่  ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำมาบประชันส่งสถานีจ่ายน้ำเขาตาโล AHDPE ขนาด 400 มม. ซึ่งแตกบริเวณด้านหลังหมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาชั้นพิเศษไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  1. ซอยวัดบุญสัมพันธ์ (เขาน้อย)
  – ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 13
  – ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 8
  2. หมู่บ้านโชคนิมิตร 2, 3, 4
  3. หมู่บ้านโชคชัย 1, 2, 4 ,5 ,7 และ 8
  4. หมู่บ้านแสงสุภา 1, 2
  5. หมู่บ้านบูรพา
  6. หมู่บ้านฉัตรแก้ว 1 ,3 ,5 ,9
  7. หมู่บ้านพัทยาฮิลล์ 1, 2
  8. หมู่บ้านธัญญวรรณ
  9. หมู่บ้านรัตนากร 10
  10. หมู่บ้านพัทยารุ่งเรือง
  11. หมู่บ้านรอยัลกรีนปาร์ค
  12. หมู่บ้านรวิพร
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต้องขออภัยผู้ใช้น้ำมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติและในช่วงระยะแรกขอให้ผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังเรื่องน้ำขุ่นด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร.0 3822 2462-4 ต่อ 104 , 119 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150