• เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่พร้อมแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่พร้อมแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่พร้อมแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  วันนี้ (9 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรมเสริมความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เกี่ยวกับเรื่อง พิษภัยของบุหรี่และแนะนำวิธีเลิกสูบบุหรี่ โดยมีนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด เป็นวิทยากรบรรยายพิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิกบุหรี่ ซึ่งมีผู้เข้าการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมชาย เย็นประยูร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยสมาชิก อสม.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จำนวน 155 คน เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ เป็นสื่อกลางในการต่อยอดนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่อีกทางหนึ่งด้วย
  ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของโทษและพิษภัยจากบุหรี่ จึงได้จัดให้มีการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวเรื่องพิษภัยของบุหรี่และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ ให้แก่ อสม.เมืองพัทยา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจก่อนที่จะได้ลงพื้นที่ในแต่ละชุมชนภายในเมืองพัทยา เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษภัยของการติดบุหรี่และการลดละเลิกได้อย่างถูกต้อง
  สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ และสนใจจะเข้าร่วมในโครงการอดบุหรี่ สามารถติดต่อรับบริการได้ที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค อาคารสาธารณสุข ซอย.6 (ยศศักดิ์) ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 429 738 ในวันและเวลาราชการ

  The City of Pattaya organized the training course for the public health volunteers on the negative impact of cigarette and impart the way to quit smoking in order to provide knowledge and promote good understanding among locals in particular smokers. For more information, please contact the Addictive Substance Prevention and Treatment Section, Disease Control Division, Public Health Building Soi 6 (Yotsak) every Monday from 09.00 – 16.00 hrs. or call 038-429 738 during office hours.

  芭堤雅举行培训了解香烟的坏处与危害以及如何戒烟给乡村卫生志愿者(IMS)增强知识给该地区人民提供的知识和咨询意识到吸烟的危害影响及其复发。
  对于吸烟者或有兴趣参加戒烟计划。您可以联系防止治疗毒品部门疾病控制 公共卫生局楼 Soi 6 (Yodsak)。了解更多信息,请于官方日期和时间致电038 429 738。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150