• เมืองพัทยาเดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว มอบหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยาเดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว มอบหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยาเดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว มอบหมายผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บกวาด ตัดหญ้า จัดเก็บกิ่งไม้ต่อเนื่อง หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดซอยสุขุมวิท 28 วัดสว่างฟ้า เศษกระจกถนนสุขุมวิท สามแยกพัทยาเหนือจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน คราบน้ำมันแยกศาลจังหวัดพัทยาถนนทัพพระยาและแหลมบาลีฮาย ชายหาดแหลมบาลีฮาย หลังโลตัสพัทยาเหนือ ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนพัทยานาเกลือ ชุมชนหนองอ้อ ซอยนาเกลือ 12
  2.ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดใหม่นาเกลือ ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ชายหาดจอมเทียน ชุมชนกอไผ่ ซอยกรมที่ดิน
  3.เก็บกิ่งไม้ใบไม้ชายหาดจอมเทียน
  4.ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
  5. ดูดสิ่งปฏิกูลพระตำหนักริมผา
  6. ตัดหญ้า/ไถปรับไหล่ทางที่ทัพพระยา ๑๕,ซ.เศรษฐี
  7. ตัดแต่งฯพัทยาใต้ ๑๖ และบริเวณ รร.เมืองพัทยา ๘ วัดธรรมสามัคคี
  8.ปรับเปลี่ยนต้นไม้บริเวณสะพานต่างระดับ

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  The Pattaya City has steered forward green city and tasked workers to clean-up the town and trim the trees. Any littering is subject to an arrest or a fine of 2,000 baht whereas the Environment Bureau has been assigned to deploy workers and equipment including garbage trucks to collect and clan-up the city in line with the policy on developing Pattaya into tangible pleasant city.

  芭堤雅市前往改造绿色城。分配人员进入该地区打扫卫生 剪草 侵犯垃圾被逮捕,并立即罚款2000铢,实行对市民与游客四处不便,所以政策环境厅于芭堤雅派出工作人员垃圾收集者负责根据芭堤雅城市发展的政策收集和处理所有垃圾。要真正的美丽,干净,舒适。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150