• ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่าง

  ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่าง

  ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่าง

  วันนี้ 12 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่าง โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ข้าราชการ พนักงานเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมในวันนนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักการช่างที่ ได้รับมอบหมาย และความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการต่างๆ รวมไปถึงการขีดสีตีเส้นจราจร ปรับพื้นผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่ สอดรับกับโครงการ EEC สู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ตามแนวนโยบาย(NEO Pattaya) ที่วางไว้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150