• เมืองพัทยาอนุมัติขยายเวลาเก็บร่มเตียงเทศกาลลอยกระทงถึงตี 2 รองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่ขึ้นราคาค่าเช่าบริการและต้องดูแลความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย

  เมืองพัทยาอนุมัติขยายเวลาเก็บร่มเตียงเทศกาลลอยกระทงถึงตี 2 รองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่ขึ้นราคาค่าเช่าบริการและต้องดูแลความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย

  เมืองพัทยาอนุมัติขยายเวลาเก็บร่มเตียงเทศกาลลอยกระทงถึงตี 2 รองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่ขึ้นราคาค่าเช่าบริการและต้องดูแลความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย

  วันนี้ 12 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน จำนวน 20 กว่าคน เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อหารือขอผ่อนผันขยายเวลากางร่มเตียงวันเทศกาลลอยกระทง โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและพิจารณาร่วมในเรื่องดังกล่าว ที่ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง หรือเป็นเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเมืองพัทยารวมทั้งสถานประกอบการต่างๆได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองอย่างครึกครื้น โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมจุดเทียน ลอยกระทง ณ บริเวณชายหาดพัทยา – จอมเทียน ดังนั้น ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาและจอมเทียน จึงได้เดินทางมาที่เมืองพัทยา เพื่อหารือกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อขออนุญาตผ่อนผันการกางร่มเตียงในคืนวันลอยกระทง ซึ่งปกติต้องเก็บร่มเตียง ในเวลา 18.30 น. ขอขยายเวลาผ่อนผันถึงเวลา 02.00 น. (ตีสอง) ซึ่งมติในที่ประชุมอนุญาตให้ผู้ประกอบการร่วมเตียงสามารถกางร่มเตียงได้ตามกำหนดการที่เสนอ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน 12 ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องไม่ขึ้นราคาค่าเช่าบริการและดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

  นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอให้เปิดบริการร่มเตียงในวันพุธ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการหยุดประกอบการในวันพุธ หลังจากเปิดมาให้บริการตามปกติในเช้าวันพฤหัสบดีก็จะพบเศษอาหาร เปลือกหอย ขยะเต็มเกลื่อนชายหาด ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเมืองพัทยา ซึ่งไม่สามารถดูแลให้สะอาดตามนโยบายที่เมืองพัทยาวางไว้ได้ ในการนี้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงต่อให้ผู้ประกอบการร่มเตียง ว่า ตามนโยบายของคณะ คสช. ที่ต้องการให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรูปแบบไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด ก่อให้เกิดสวยงาม คงความเป็นธรรมชาติ โดยดำเนินการระเบียบในการห้ามซื้อขาย จำหน่าย หรือให้เช่าพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หยุดประกอบการทุกประเภทในวันพุธทุกสัปดาห์ เพื่อให้ชายหาดมีความสวยงามและมีพื้นที่สาธารณประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นเรื่องดังกล่าวต้องร่วมพิจารณากับคณะทำงานด้วย พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการแต่ละชายหาดแต่งตั้งประธานผู้ประกอบการร่มเตียงขึ้น พร้อมทั้งทำหนังสือยื่นต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150