• เมืองพัทยายังเดินหน้าแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน เตรียมปรับปรุงทัศนียภาพในโซนพัทยาใต้ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นน้ำท่วมขัง บริเวณใต้สะพานแหลมบาลีฮาย

  เมืองพัทยายังเดินหน้าแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน เตรียมปรับปรุงทัศนียภาพในโซนพัทยาใต้ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นน้ำท่วมขัง บริเวณใต้สะพานแหลมบาลีฮาย

  เมืองพัทยายังเดินหน้าแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน เตรียมปรับปรุงทัศนียภาพในโซนพัทยาใต้ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นน้ำท่วมขัง บริเวณใต้สะพานแหลมบาลีฮาย
  วันนี้ (12 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ นักบริหารงานช่างระดับกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ประธานชุมชนฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียง
  สำหรับการลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานแหลมบาลีฮายในวันนี้ พบว่าพื้นที่โดยรอบบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อฝนตกหนักมักจะมีน้ำท่วมขัง และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปรับปรุงทัศนียภาพ โดยทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ที่พาดสายไฟตลอดแนวถนน เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นผิวจราจร ขุดลอกท่อระบายน้ำตลอดแนวบริเวณใต้สะพานแหลมบาลีฮาย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งจะมีการประชุมเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาต่างๆในระยะยาวอีกครั้งในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว และเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนต่อไป
  หากมีเหตุขัดข้อง สามารถสอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150