• ททท.ร่วมกับเมืองพัทยาและศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ จัดกิจกรรม “ลด โลก เลอะ” @Pattaya Neo Beach รวมพลังคนไทยหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ททท.ร่วมกับเมืองพัทยาและศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ จัดกิจกรรม “ลด โลก เลอะ” @Pattaya Neo Beach รวมพลังคนไทยหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ททท.ร่วมกับเมืองพัทยาและศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ จัดกิจกรรม “ลด โลก เลอะ” @Pattaya Neo Beach รวมพลังคนไทยหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

  วันนี้ (13 พ.ย 61) เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ” ซึ่งจะจัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณชายหาดพัทยา(หน้าโรงแรมเอวัน เดอะ รอยัลครูซ)  โดยมีนางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเกรียงไกร วิลัยลักษณ์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม นางอรวรา กรพินธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วประเทศจัดโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ” ภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมในปี 2562 ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยาเป็นการจัดงาน ณ บริเวณชายหาดพัทยา (หน้าโรงแรมเอวัน เดอะ รอยัลครูซ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7 Green รวมทั้งรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยวทั้งระบบให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่นิยมอย่างกว้างขวาง เตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆในเมืองพัทยา โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม(Rabbish Communication ) Cp-All Cp-Meji สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี อำเภอบางละมุง สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมเจ้าท่า และนักท่องเที่ยว โดยจะมีการประชุมในครั้งหน้าเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสม และให้ทุกองค์กรมีส่วนในการทำกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมนี้ร่วมกัน

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม  “ลด โลก เลอะ” @Pattaya Neo Beach ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณชายหาดพัทยา (หน้าโรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูซ)ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 7667 หรือ 1672

  The Tourism Authority of Thailand and Central Festival Department Store jointly run the campaign on new tourism by organizing “Clean the World” activity @ Pattaya Neo Beach, gathering Thais who care for environments on 1 December 2018 at the Pattaya beach opposite A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya in order to highlighting the awareness of eco-tourism under 7 Green concept and encouraging youth to place an importance on environmental tourism. For more information, please contact the Tourism Authority of Thailand, Pattaya Office Tel. 0 3842 7667 or dial 1672.

  泰国旅游局与芭堤雅市和Central festival 一起合作鼓励促进旅游推广新活动“Lod Lok leeak”@Pattaya Neo Beach 泰国人共同热爱环境该活动将于2018年12月1日于芭堤雅海滩(A-ONE The Royal Cruise Hotel前面)举行,以加强根据7 Green环保意识。了解更多信息,请联系:泰国旅游局芭堤雅办公室电话号码 0 3842 7667或1672。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150