• เมืองพัทยาจัดประชุมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 1/2562 มุ่งสู่เป้าหมาย Getting to Zero

  เมืองพัทยาจัดประชุมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 1/2562 มุ่งสู่เป้าหมาย Getting to Zero

  เมืองพัทยาจัดประชุมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 1/2562 มุ่งสู่เป้าหมาย Getting to Zero
  วันนี้ (13 พ.ย.61) ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมรับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ในการประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 1/2562
  โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมฯและมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ประจำปี 2562 ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สภ.อำเภอบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ศูนย์เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON) คณะทำงานภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง
  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาเรื่องโรคติดต่อ เป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ เพราะสามารถแพร่เชื้อหรือกระจายโรคไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายไว้ 3 ข้อหลัก ดังนี้ 1.ลดการติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่ 2.ผู้ติดเชื้อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษารับยาต้านโดยเร็ว และ 3. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ผับ บาร์เบียร์ต่างๆ ที่มีพนักงานบริการทั้งหญิงและชายให้การดูแล เป็นเพื่อนคุย เป็นเพื่อนเที่ยว เหตุผลต่างๆเหล่านี้จะทำให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่องค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์เมืองพัทยา เข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาและร่วมแก้ไขปัญหา เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลากลางคืน หรือกลุ่มที่ปฎิบัติงานหรือแม้แต่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโรคและป้องกันไม่ให้เกิดโรค รวมทั้งองค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาให้สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ getting to zero ต่อไปได้
  ในการนี้ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 19.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ถนนชายหาดพัทยากลางไปจนถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 8 โดยจะมีกิจกรรมหลาหลายบริเวณลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลางด้วย ประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150